Prekės ženklo ir klientų pasitenkinimo tyrimas apie VšĮ Ukmergės šeimos centrą ir jo teikiamas paslaugas

Šią anketą sudarė VšĮ Ukmergės šeimos centras.

Apklausos tikslas - išsiaiškinti, kokių paslaugų, paskaitų ar praktinių užsiėmimų (be jau teikiamų Ukmergėje gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikučius) pageidautumėte.

Anketa yra anoniminė, o apklausos rezultatai bus naudojami tik statistiškai susisteminti duomenis.

Prekės ženklo ir klientų pasitenkinimo tyrimas apie VšĮ Ukmergės šeimos centrą ir jo teikiamas paslaugas
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Ar esate girdėję/žinote VšĮ Ukmergės šeimos centro teikiamas paslaugas? ✪

Jei atsakėte "NE" pereikite prie 6 klausimo.

2. Kur išgirdote, sužinojote apie VšĮ Ukmergės šeimos centras teikiamas paslaugas? (Galite pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą.)

3. Pažymėkite, apie kurias VšĮ Ukmergės šeimos centras paskaitas/užsiėmimus esate girdėję. (Galite pažymėti daugiau nei vieną atsakymo variantą.)

4. Ar teko dalyvauti VšĮ Ukmergės šeimos centras paskaitose/užsiėmimuose?

5. Kokie įspūdžiai apie VšĮ Ukmergės šeimos centrą?

6. Kokių paskaitų, užsiėmimų šeimai ir vaikams, Jūsų nuomone, trūksta Ukmergės rajone? Kokių pageidautumėte asmeniškai Jūs? ✪

7. Ar siekiate gilinti, atnaujinti žinias šeimos santykių, vaikų auginimo klausimais? ✪

8. Jūsų lytis: ✪

9. Jūsų amžius: ✪

10. Gyvenamoji vieta: ✪

11. Ar sutinkate/nesutinkate gauti informaciją apie VšĮ Ukmergės šeimos centras teikiamas paslaugas? ✪

12. Nurodykite savo elektroninį paštą.