Userbythewayi
Vieša
Pranešti

Prekės ženklai

Apklausos duomenys bus panaudoti Vytauto Didžiojo Universiteto studentės diplominiame darbe apie prekės ženklo vertinimą.
Įmonės pavadinimas
Veiklos pobūdis
1. Keliais prekiniais ženklais disponuoja įmonė?
2. Kiek laiko įmonė disponuoja prekiniu (-iais) ženklu (-ais)?
3. Įmonė yra investavusi į prekės ženklą (-us):
4. Turimas (-i) prekės ženklas (-ai) žymi:
5. Turimas (-i) prekės ženklas (-ai):
6. Ar įmonės strategijoje yra numatytos prekės ženklo kūrimo ir/ arba stiprinimo priemonės?
7. Prekės ženklo kūrimo, rėmimo priemones įmonė vertina kaip:
8. Jei įmonė prekės ženklo kūrimo, rėmimo priemones vertina kaip ilgalaikę investiciją, tai kokiais
9. Ar įmonė finansinėje atskaitomybėje atspindi prekės ženklą (-us) kaip nematerialų turtą?
10. Ar įmonė matuoja savo prekės ženklų (-o) vertę?
11. Jei į 9 ar 10 kl. atsakėte taip, tuomet kokie metodai naudojami?
12. Kokiais tikslais įmonė matuoja prekės ženklo (-ų) vertę?
13. Pirmenybė įmonė teiktų:
14. Kiek įmonė sutiktų pigiau parduoti savo produkciją, kuri nebūtų pažymėta jos prekės ženklu?
15. Ar manote, kad prekės ženklas (-ai) didina jūsų įmonės vertę?
16. Jei į 15 kl. atsakymas taip, tai kiek procentų ją vertinate?