Pramoginio renginio įvaizdžio formavimas reklamos sprendimais

Gerb. respondente,

Esu Guoda Andriuškevičiūtė - Vytauto Didžiojo universiteto Reklamos vadybos magistro studijų programos studentė. Šiuo metu rašau magistro baigiamąjį darbą ir atlieku tyrimą, kurio rezultatais remiantis bus kuriamas modelis, skirtas pramoginių renginių įvaizdžio formavimui reklamos sprendimais. 

Tyrėjai ir tyrimo tikslas.

Tyrimą vykdo Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos mokslų fakulteto, reklamos vadybos studentė Guoda Andriuškevičiūtė. Tyrimo tikslas - atlikus empirinį tyrimą keturių festivalių ,, Granatos live”, ,,Karklė”, ,,Amber Burn” ir Aitvarų festivalio Zapyškyje atvejų atžvilgiu penkerių metų (2017-2022) laiko aprėptyje, pateikti išvadas ir įžvalgas, skirtas pramoginių renginių  įvaizdžio formavimui reklamos sprendimais. 

Tyrimo procedūra.

Tyrime kviečiami dalyvauti visi suinteresuoti asmenys, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar kitų konkrečių ypatybių. Dalyvavimas tyrime truks iki 10 min.

Konfidencialumas.

Šis klausimynas yra anoniminis, tyrimo tikslais jokia asmens tapatybę atskleidžianti informacija nebus renkama. Konkretūs tyrimo dalyvio atsakymai nebus viešinami. Tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami moksliniais tikslais ir viešinami tik apibendrinti rengiant baigiamąjį darbą,mokslines publikacijas, mokslinius pranešimus konferencijose ir kituose leidiniuose.

 

Kviečiu dalyvauti tyrime, nes Jūsų nuomonė yra labai svarbi. :)

 

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Jūsų nuomone, ar renginio įvaizdis priklauso nuo to, kaip jis yra reklamuojamas?  ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: kokius renginio privalumus Jūs, kaip vartotojas(-a), norėtumėte matyti reklamoje tam, kad susidarytumėte teigiamą įvaizdį apie renginį?  ✪

Skalėje įvertinkite: ✪

Visiškai nesvarbu
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Labai svarbu
1. Svarbu, kad reklamoje atsispindėtų renginio pažadas, vartotojams leidžiantis suvokti, ko galima tikėtis iš renginio (Pvz., ,,Karklė – svajonės, kurios vienija”)
2. Svarbu, kad reklamoje atsispindėtų tęstinė renginio istorija (Pvz., Humoristiniai serialai, priminimai apie praeitus renginius ir t.t.)

Ar dažniau renkatės vykti į unikalius, dar nelankytus, ar į jau gerai pažįstamo formato renginius?  ✪

Skalėje įvertinkite į kuriuos iš toliau išvardintų aspektų svarbu kreipti daugiausiai dėmesio renginio reklamoje: ✪

Visiškai nesvarbu
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Labai svarbu
1. Reklamos unikalumą
2. Reklamos kreipinį (kaip reklama į Jus kreipiasi: draugiškai, formaliai, humoristiškai, šališkai, nešališkai)
3. Reklamos tekstą
4. Vaizdines ir garsines reklamos priemones

Kokio turinio tikėtumėtės reklamoje, siekiančioje kurti teigiamą įvaizdį apie renginį? ✪

Visiškai nesvarbu
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Labai svarbu
1. Humoristinio
2. Informatyvaus
3. Profesionalaus
4. Unikalaus
5. Kūrybiško
6. Šokiruojančio

Ar sutiktumėte su teiginiu, jog renginio populiarumas, atpažįstamumas reklamoje Jums kelia didesnį pasitikėjimą ir padeda nuspręsti, į kurį renginį norite vykti?  ✪

Skalėje įvertinkite Jums, kaip vartotojui(-ai), svarbiausius kanalus, kuriais yra skleidžiama renginio reklama? ✪

Visiškai nesvarbu
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Labai svarbu
1. Socialinės medijos
2. Miesto reklama
3. Skrajutės
4. Televizija
5. Radijas
6. Laikraščiai
7. Plakatai
8. Sužinau iš draugų/artimųjų
9. Mano nuomone, tinkamai parinkti reklamos kanalai formuoja teigiamą renginio įvaizdį
10. Mano nuomone, renginį organizuojančios įmonės reputacija visuomenėje yra svarbi jos organizuojamo renginio įvaizdžio formavimui

Skalėje įvertinkite renginį organizuojančios įstaigos įvaizdžio formavimui svarbius elementus: ✪

Visiškai nesvarbu
Nesvarbu
Nei svarbu, nei nesvarbu
Svarbu
Labai svarbu
1. Įstaigos reputacija visuomenėje
2. Įstaigos kultūra
3. Atsiliepimai apie įstaigą
4. Įstaigos kuruojamas produktas

Ar sutiktumėte su teiginiu, jog įvaizdis apie renginį jums pradeda formuotis tuomet, kai atsiliepimus apie jį išgirstate iš artimųjų? ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Karklės” festivalio 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?  ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Karklės” festivalio 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?

Pasirinkite TRIS svarbiausius: kas pateiktoje ,,Karklės” reklamoje Jums nepatinka? ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Granatos live” festivalio 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?  ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Granatos live” festivalio 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?

Pasirinkite TRIS svarbiausius: kas pateiktoje ,,Granatos live” reklamoje Jums nepatinka? ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Amber Burn” projekto 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?  ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama ,,Amber Burn” projekto 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?

Pasirinkite TRIS svarbiausius: kas pateiktoje ,,Amber Burn” reklamoje Jums nepatinka? ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama Aitvarų festivalio Zapyškyje 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?  ✪

Pasirinkite TRIS svarbiausius: žemiau pateikiama Aitvarų festivalio Zapyškyje 2022 reklama. Kas šioje reklamoje Jums patinka?

Pasirinkite TRIS svarbiausius: kas pateiktoje Aitvarų festivalio Zapyškyje reklamoje Jums nepatinka? ✪

Jei Jums reikėtų pasirinkti vieną renginį, į kurį norėtumėte vykti tik pagal pateiktas reklamas, kuris iš išvardintų tai būtų?  ✪

Kodėl rinktumėtės būtent šį renginį? Nurodykite pirmą į galvą atėjusią pasirinkimo priežastį. ✪

Ar renginio įvaizdis Jums svarbus, kuomet renkatės, kuriame iš jų norėtumėte apsilankyti?  ✪

Visiškai nesutinku
Nesutinku
Nei sutinku, nei nesutinku
Sutinku
Visiškai sutinku
1. Renginio įvaizdis man labai svarbus.
2. Lankausi tik tuose renginiuose, kurie pasižymi gerais vartotojų atsiliepimais.
3. Lankausi tik tuose renginiuose, kurie pasižymi aukštais nuomonių formuotojų reitingais.
4. Lankausi tik tuose renginiuose, kurie yra nuolat organizuojami.
5. Teigiamas renginio įvaizdis didina pasitikėjimą jo organizatoriais.
6. Įvertinkite teiginį: Pramoginio renginio įvaizdis yra labai svarbus net ir jį organizuojančiai šaliai ar miestui.

Jūsų amžius ✪

Jūsų lytis ✪

Jūsų išsilavinimas ✪

Jūsų mėnesio pajamos ✪

Jūsų gyvenamoji vieta ✪