Useraistebrazin
Vieša
Pranešti

Policijos įvaizdis Lietuvoje

1. Ar jūs pasitikite policijos pareigūnais?
2. Kaip jūs vertinate policijos pareigūno įvaizdį?
3. Ar policijos pareigūnų įvaizdis įtakoja visuomenės požiūrį?
4. Kas labiausiai formuoja jūsų nuomonę apie policijos pareigūnus?
5. Ką policijos pareigūnai turėtų pakeisti savo veikloje, kad jų įvaizdis pagerėtų? Pasirinkite ne daugiau 3 variantų
6. Koks policijos pareigūnų elgesys labiausiai gerina įvaizdį?
7. Koks jūsų nuomuone policijos pareigūnų elgesys labiausiai gadina įvaizdį?
8. Iš kur daugiausiai sužinote apie policijos pareigūnų statuto nusižengimus (įstatytų nesilaikymas)?
9. Ar pritariate teiginiui, kad pažeisdami statutą policijos pareigūnai gadina savo įvaizdį?
10. Įvertinkite skalėje nuo 1-5 šias policijos vykdomas akcijas (1-labai teigiamai, 5-labai neigiamai)
12345Nesu apie tai girdėjęs (-usi)
"Aš neduodu kyšių"
Kovo-8 akciją
11. Įvertinkite, ar šios televizijos laidos gerina jūsų požiūrį į policijos pareigūnus (1-Labai gerina, 2-labai blogina)
12345Nesu matęs (-iusi)
"Farai"
"Pagalbos skambutis"
12. Kaip vertinate Lietuvos policijos "Facebook" puslapį
13. Ar sutinkate, kad Lietuvos policija tampa atviresnė visuomenei?