rolazz13
28
Vieša
Pranešti

POKYČIŲ VALDYMAS AUTOSERVISŲ VEIKLOJE

Aš esu Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto magistrantūros studentas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - parengti pokyčių valdymo autoservisų veikloje gaires.

Jūsų nurodyti duomenys bus naudojami tik baigiamajam magistro darbui rašyti. Duomenų konfidencialumą garantuoju.

 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų darbo stažas:
4. Jūsų išsilavinimas:
5. Jūsų pareigos įmonėje:
6. Kiek metų veikia Jūsų autoservisas
7. Darbuotojų skaičius Jūsų įmonėje:
8. Autoserviso veiklos vieta:
9. Kokias paslaugas teikia Jūsų autoservisas ? (galimi keli atsakymų variantai)
10. Ar esate susipažinęs su sąvoka „pokyčiai“?
11. Ar pokyčiai pasireiškia jūsų įmonėje ? (Jeigu atsakėte, Ne pereikite prie 14 klausimo)
12. Kokio pobūdžio tai pokyčiai ? (Galimi keli variantai)
13. Kokiai rūšiai priskirtumėte vykdomus pokyčius?
14. Jūsų nuomone, kam yra naudingi pokyčiai įmonės viduje? (Galimi keli variantai)
15. Jūsų nuomone, kokie yra teigiami pokyčių bruožai? (Galimi keli variantai)
16. Jūsų nuomone, kokie yra neigiami pokyčių bruožai? (Galimi keli variantai)
17. Kokiu būdu sužinote apie ruošiamus(-ą) vykdyti pokyčius(-tį):
18. Ar Jūsų įmonėje prieš pokyčio vykdymą yra atsižvelgiama į darbuotojo nuomonę?
19. Jūsų manymu kokio tipo pokyčiai yra dažniausi Jūsų autoservise?
20. Įvertinkite (nuo 1 iki 7) pateikiamų pokyčių įtaką įmonės veiklai: (1 - visiškai neturi įtakos, 7 - turi didelę įtaką)
1 - visiškai neturi įtakos2 - neturi įtakos3 - iš dalies neturi įtakos4 - nei turi, nei neturi įtakos5 - iš dalies turi įtakos6 - turi įtakos7 - turi didelę įtaką
Organizacinės struktūros
Organizacijos strategijos
Organizacinės sistemos
Vadovavimo stiliaus
Vertybių
Personalo
21. Ar sėkmingas kito autoserviso pavyzdys diegiant pokytį turi/turėjo įtaką Jūsų autoservise:
22. Jūsų autoservise pokyčių iniciatorius dažniausiai būna:
23. Ar Jūsų įmonėje kažkada vykdyti pokyčiai nebuvo sėkmingi ? (Jeigu atsakėte, Ne pereikite prie 25 klausimo)
24. Nesėkmingų pokyčių priežastis buvo:
25. Kokie pokyčiai yra reikalingi Jūsų autoservise: (Galimi keli atsakymų variantai)
26. Įvertinkite (Nuo 1 iki 7) kas yra būdinga sėkmingam pokyčiui. (1 - visiškai nebūdinga, 7 – labai būdinga)
1 - visiškai nebūdinga2 - nebūdinga3 - iš dalies nebūdinga4 - nei būdinga, nei nebūdinga5 – iš dalies būdinga6 – būdinga7 – labai būdinga
Padidėjusios įmonės pajamos
Didesnis klientų skaičius
Pasikeitęs darbo pobūdis
Didesnis darbo valandų skaičius
Intensyvus darbo krūvis
Personalo kaita
Įmonės ekspansija
Didesnė darbuotojų motyvacija
27. Ar Jūsų autoservisas yra atviras klientų vertinimams ir pasiūlymams ?