Poilsio rūšių, atliekant protinį darbą, tyrimas

LSMU MA FF 1 kurso studentės atlieka tyrimą, kuriuo norima išsiaiškinti poilsio rūšių, atliekant protinį darbą, ypatumus. Apklausos duomenys bus naudojami savarankiškam projektiniam darbui bei apibendrintam jo pristatymui. Jūsų konfidencialumas yra garantuotas.
Pic
Amžius:
18
16
19
17
24
14
34
100
20
20
19
19
17
14
16
20
19
18
18
19
19
19
20
19
19
18
19
19
19
19
18
19
18
19
19
19
19
19
14 mtų
19
19
19
18
19
19
25
18
18
19
19
19
19
19
20
16
19
20
20
19
20
19
22
19
19
17
19
19
14
19
19
17
17
19
20
17
20
18
20
19
17
19
18
18
19
19
18