Userdeimante.s
Vieša
Pranešti

PIRMOKŲ SKAITYMO GEBĖJIMŲ IR TĖVŲ ĮSITRAUKIMO MOKANT VAIKUS SKAITYTI NAMUOSE SĄSAJOS

Laba diena,

Esu Deimantė Šatkauskienė, studijuoju Mokyklos pedagogikos programą Vilniaus universitete. Rengiu baigiamąjį darbą tema „Pirmokų skaitymo gebėjimų ir tėvų įsitraukimo mokant vaikus skaityti namuose sąsajos“.

Prašau Jūsų laisvanoriškai užpildyti anketą apie pirmokų skaitymo gebėjimus ir tėvų įsitraukimo mokant vaikus skaityti namuose. Šie duomenys bus panaudoti baigiamojo darbo tyrimui atlikti, remiantis konfidencialumo principu.

Dėkoju už Jūsų atsakymus.

1. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. KAIP JŪSŲ VAIKUI ŠIUO METU SEKASI:
SunkiaiGana sunkiaiGana geraiLabai geraiNežinau
Pažinti visas spausdintines ir rašytines raides
Rašyti žodžius
Perskaityti kelis žodžius
Perskaityti kelis sakinius
Skaityti tekstus
Skaityti vaikiškas knygas
2. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. KAIP, JŪS NUOMONE, JŪSŲ VAIKUI SEKSIS ŠIE DALYKAI BAIGIANT PIRMĄ KLASĘ:
SunkiaiGana sunkiaiGana geraiLabai geraiNežinau
Pažinti visas spausdintines ir rašytines raides
Rašyti žodžius
Perskaityti kelis žodžius
Perskaityti kelis sakinius
Skaityti tekstus
Skaityti vaikiškas knygas
3. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. JŪSŲ NUOMONE, KIEK SVARBU, KAD JŪSŲ VAIKAS PIRMOJE KLASĖJE:
Visiškai nesvarbuŠiek tiek svarbuGana svarbuSvarbuLabai svarbu
Pažintų visas spausdintines ir rašytines raides
Galėtų rašyti žodžius
Galėtų perskaityti kelis žodžius
Galėtų perskaityti kelis sakinius
Galėtų skaityti tekstus
Galėtų skaityti vaikiškas knygas
4. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. PASTARUOJU METU (paskutinį mėnesį) MES SU VAIKU:
Nebe, nes mano vaikas tai jau mokaNiekadaRetaiKartais (1-2 kartus per savaitę)Dažnai (kelis kartus per savaitę)Labai dažnai (kasdien)
Mokėmės pažinti visas spausdintines ir rašytines raides
Mokėmės rašyti žodžius
Mokėmės perskaityti kelis žodžius
Mokėmės perskaityti kelis sakinius
Mokėmės skaityti tekstus
Mokėmės skaityti vaikiškas knygas
5. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. KAIP DAŽNAI PER ŠIUOS MOKSLO METUS (nuo rugsėjo) MES SU VAIKU:
Nebe, nes mano vaikas tai jau mokaNiekadaRetaiKartais (1-2 kartus per savaitę)Dažnai (kelis kartus per savaitę)Labai dažnai (kasdien)
Mokėmės pažinti visas spausdintines ir rašytines raides
Mokėmės rašyti žodžius
Mokėmės perskaityti kelis žodžius
Mokėmės perskaityti kelis sakinius
Mokėmės skaityti tekstus
Mokėmės skaityti vaikiškas knygas
6. Perskaitykite kiekvieną teiginį ir pažymėkite savo pasirinkimą prie kiekvieno teiginio. KIEK DAŽNAI:
NiekadaKartą ar du per savaitęKeletą kartų per savaitę (3-6 dienas)KasdienKeletą kartų per dieną
Mama skaito vaikui
Tėtis skaito vaikui
Kiti namiškiai skaito vaikui
7. Kiek namuose yra vaikiškų knygelių?
8. Jūs esate:
9. Jūsų amžius (įrašykite):
10. Mamos / globėjos gimtoji kalba (įrašykite):
11. Tėčio / globėjo gimtoji kalba (įrašykite):