Usersmileee
Vieša
Pranešti

Pirmo kurso studentų požiūris į VGTU

Anketos tikslas išsiaiškinti pirmo kurso studentų požiūrį į VGTU.
Fakultetas
Studijuojamas dalykas
Lytis
Kas nulėmė Jūsų apsisprendimą studijuoti VGTU?
Ar esate patenkinti pasirinktos studijų programos turiniu?
Kokia Jūsų nuomonė apie studijų programos intensyvumą (krūvį)?
Kokia Jūsų nuomonė apie dėstytojų kvalifikaciją ir dėstomo dalyko lygį?
Kokia Jūsų nuomonė apie dėstytojų vertinimo kriterijus?
Ar domitės VGTU siūloma užklasine veikla?
Kokius žinote VGTU užklasinės veiklos užsiėmimus?
Kuriuose užklasinės veiklos užsiėmimuose dalyvaujate?
Ar reikėtų daugiau užklasinės veiklos užsiėmimų?
Jei reiktų daugiau užklasinės veiklos užsiėmimų, tai kokių?
Kur gyvenate?
Ar esate patenkinti dabartine savo gyvenamąja vieta?
Ar dirbate?
Jei dirbate, tai kokį darbą?
Ar dirbant užtenka laiko studijoms?
Ar žinias gautas paskaitų metu panaudojate darbe?
Kokios yra galimybės pagerinti Jūsų nuomonę apie VGTU?
Pasirinkite kas Jums svarbiausia studijuojant VGTU?
Jeigu turėtumėte galimybę pakeisti universitetą, ar tai padarytumėte?
Jei atsakėte taip, tai kodėl?