Pieno produktų vartojimą lemiantys veiksniai

Laba diena, esu ekonomikos magistrantūros sutudijų studentė. Savo baigiamąjame darbe analizuoju Lietuvos pieno sektoiaus finansinę būklę. Todėl siekant tinkamai įvertinti pieno sektoriaus svarbą šalyje ir ateities perspektyvas yra būtina išanalizuoti koks yra šalies gyventojų požiūris į vartojamus pieno produktus, taip pat kokie veiksniai lemia gyventojų pieno produktų vartojimo pokyčius. Surinkti duomenys bus naudojami pieno produktų vartojimą lemiančių veiksnių ekonometrinei anazei atlikti.

Kiek kartų per savaitę naudojate pieno produktus?
kasdien
2
kasdien
3 kartus
1-2
dvi denas per sAVAITE 2 710
5
Kiekviena diena
7
1-2
pastovei
kasdien!!!!!!!!!
2
Kiekvieną dieną.
7
7
500
Kasdien
7
Kasdien
2-4
3
Kiekvieną dieną, kelis kart per dieną
4
5
2
kasdien
5
Duok dieve 1
7
7 kartus
1-2
5-6
kasdien
Kas dieną
kiekvieną dieną
kasdien
Kasdien
3-4
2
1
5
1-3
4
7d
4
7
6
30
1
Kiekvieną dieną.
Kiekvieną dieną
2
3-4
3
4
5
beveik kasdien
7
10
7
3
2
7
Kasdien
Kiekvieną dieną
2
3
2
1
Kiekviena diena
2-3 kartus
2-3
4
4
2
7
7
Kiekviena diena
7
2
3
Kasdien
7
3
4
5
3-4
2
3
6 kartus
4
4
7