Penkerių-šešerių metų vaikų kūrybiškumo ugdymas aplinkos pažinimo veiklose

Gerb. Respondente,

Klaipėdos valstybinės kolegijos Verslo fakulteto trečio kurso Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos studentė Jurgita Bulcienė atlieka tyrimą, kurio tikslas - atskleisti pedagogų požiūrį į penkerių-šešerių metų vaikų kūrybiškumo ugdymą aplinkos pažinimo veiklose. Maloniai kviečiu Jus dalyvauti apklausoje ir užpildyti anketą. Anketa yra anoniminė. Tyrimo metu gauti duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik baigiamajame darbe. Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus žymėkite Jums labiausiai tinkančio atsakymo variantą ar reikiamoje vietoje įrašykite savo atsakymą. Anketos pildymui užtruksite 5-10 minučių. Kilus klausimams galite kreiptis el. paštu: [email protected].

Iš anksto dėkoju Jums už sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus!

Penkerių-šešerių metų vaikų kūrybiškumo ugdymas aplinkos pažinimo veiklose
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kas, Jūsų manymu, yra kūrybiškumas?

2. Kokiais bruožais, Jūsų nuomone, pasižymi kūrybiški vaikai?

3. Kokia yra kūrybiškumo ugdymo svarba vaiko gyvenime ir jo kasdieninėje veikloje?

4. Kurie veiksniai, Jūsų nuomone, turi didžiausią teigiamą įtaką vaikų kūrybiškumo ugdymui?

5. Kurie veiksniai slopina kūrybiškumą?

6. Kokios veiklos sritys, Jūsų nuomone, yra svarbiausios kūrybiškumo ugdyme?

7. Kokius kūrybiškumo ugdymo aplinkos pažinimo veiklose metodus dažniausiai naudojate?

8. Kuri aplinka, Jūsų nuomone, svarbi ugdant vaikų kūrybiškumą aplinkos pažinimo veiklose?

9. Kodėl svarbu skatinti vaikų kūrybiškumą aplinkos pažinimo veiklose?

10. Kiek laiko skiriate veikloms, skatinančioms vaikų kūrybiškumą?

11. Kaip Jūs skatinate vaikų kūrybiškumą aplinkos pažinimo veiklose?

12. Su kokiais sunkumais susiduriate ugdydami vaikų kūrybiškumą aplinkos pažinimo veiklose?

13. Kaip vertinate bendradarbiavimą su kitais pedagogais ugdant vaikų kūrybiškumą aplinkos pažinimo veiklose?

14. Ugdant vaikų kūrybiškumą gamtinėje ir sociokultūrinėje aplinkose, Jūsų nuomone, kokios veiklos yra tinkamiausios? (Įrašykite)

15. Kokius vaidmenis Jūs atliekate vaiko kūrybiškumo ugdymo procese?

16. Jūsų amžius:

17. Jūsų pedagoginio darbo stažas:

18. Jūsų išsilavinimas:

19. Jūsų kvalifikacinė kategorija:

20. Jūsų lytis: