Pasyvus namas ir jo savybių svarba žmonėms

Šia anketa norime nustatyti respondentų kriterijus, kurie įtakoja renkantis namą, bei sužinoti, ar potencialūs vartotojai žino apie "Pasyvų namą". Anketa anoniminė. Duomenys bus naudojami analizei ir kursiniui darbui atlikti.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Kur šiuo metu Jūs gyvenate?

2. Ar vieta, kurioje šiuo metu gyvenate yra Jūsų ar Jūsų šeimos nario nuosavybė? (Nėra mokamas nuomos mokestis)

3. Ar puoselėjate planus ateityje įsigyti/statyti nuosavą namą? ✪

4. Ar turite viziją, kokio namo norėtumėte?

5. Ar Jūs šiuo metu esate patenkinta (-as) kaina, kurią mokate už būsto šildymą?

6. Įvertinkite kriterijus, kurie Jums būtų/buvo svarbūs ketinant statyti/pirkti namą. (Nuo 1 (nesvarbu) iki 5 (labai svarbu)

1
2
3
4
5
Namo statybos/pirkimo kaina
Namo pastatymo trukmė
Namo eksterjeras (išorinis dizainas)
Mažos eksplotacinės (šildymo sistemos priežiūros) išlaidos
Mažos gyvenimo išlaidos (dėl specifinių namo savybių, mažiau suvartojamas šilumos kiekis)
Namo ekologiškumas (poveikis sveikatai ir aplinkai)
Apsauga nuo triukšmo
Namo stabili vertė ateityje
Didesnis autonomiškumas nuo energetinių resursų (pvz.: dujų, centrinio šildymo)
Būsimo namo apšildymo savarankiški darbai ir jiems skirtas laikas (pvz.: rūpinimąsis malkomis)

7. Ar žinote/teko girdėti sąvoką "pasyvus namas" (angl. passive house)? ✪

8. Jei turėtumėte galimybę, ar teiktumėte pirmenybę pasyviam namui?

Pasyvus namas, tai namas, kurio energijos poreikis yra itin mažas. Pasyvus namas sunaudoja tik ketvirtadalį arba dar mažiau standartiniam namui reikalingos energijos, dėl savo šilumos izoliacijos bei padidinto atitvarų sandarumo.

9. Koks pasyvaus namo privalumas Jums būtų aktualiausias:

10. Ar teiktumėte pirmenybę pasyviam namui dėl jo pliusų, jei jo kaina rinkoje vidutiniškai 30 % didesnė, nei standartinio namo?

11. Ar jus jaudina oro taršos dydis ir globalinis atšilimas? ✪

12. Jūsų lytis: ✪

13. Jūsų amžius: ✪

14. Jūsų socialinis statusas: ✪

15. Jūsų pajamos per mėnesį: ✪

Šio klausimo atsakymai viešai nerodomi