Paslaugų sektorius Romainiuose, Linkuvoje ir Vijūkuose

Šiandien norime paklausti Jūsų nuomonės, kokių paslaugų Jums, kaip gyventojui, labiausiai trūksta Romainiuose?

 

 

Taip pat kviečiame atsakyti ir į kitas anketas:

 

Būkime aktyvūs, juk tai darome tik dėl savęs ir savo vaikų!

Paslaugų sektorius Romainiuose, Linkuvoje ir Vijūkuose
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Kokių paslaugų Jums labiausiai trūksta Romainiuose?

Įrašykite trūkstamas paslaugas

Jei planuotų įrengti bankomatą, kokio banko jis turėtų būti?

Jei pasirinkote atsakymą "kita", įrašykite savo atsakymą

Ar Jums šiukšlių rūšiavimas aktualus klausimas?

Kur dedate nebenešiojamus drabužius?

Ar bendraujate su Romainių gyventojais, naujai susikūrusiame facebook puslapyje? http://www.facebook.com/romainiai