Useraugustasbuzarevicius
Vieša
Pranešti

Pasitenkinimo darbu klausimynas

Gerbiamas respondente,

Mykolo Romerio universiteto studentas atlieka pasitenkinimo darbu tyrimą. Juo siekiama nustatyti pagrindinius elementus, kurie lemia pasitenkinimą darbu. Nuoširdžiai atsakydami į anketos klausimus, Jūs suteiksite reikiamą informaciją ir prisidėsite prie mokslinių atradimų bei įžvalgų pasitenkinimo darbu srityje atradimo. Prašome nerašykite savo vardo ar kontaktinės informacijos klausimyne. Ši apklausa yra anoniminė, bus naudojami tik statistiškai apibendrinti anketos duomenys.

1. Jūsų lytis:
1. Jūsų amžius:
2. Jūsų išsilavinimas:
Kaip patenkinta(-s) esu šiuo darbo aspektu?
Labai nepatenkinta(-s)Nepatenkinta(-s)N (sunku nuspręsti)Patenkinta(-s)Labai patenkinta(-s)
1. Galimybe nuolat būti užsiėmusiam(-ai)
2. Galimybe dirbti savarankiškai
3. Galimybe kartas nuo karto atlikti įvairų darbą
4. Galimybe tapti pripažintu visuomenės akyse
5. Tuo, kaip mano viršininkas vadovauja savo pavaldiniams
6. Savo tiesioginio vadovo kompetencija priimant sprendimus
7. Galimybe dirbti tai, kas neprieštarauja mano sąžinei
8. Galimybe turėti pastovų darbą
9. Galimybe dirbti kitų žmonių labui
10. Galimybe nurodyti žmonėms, ką jie turėtų dirbti
11. Galimybe atlikti užduotis, kuriose galiu panaudoti savo sugebėjimus
12. Tuo, kaip praktiškai įgyvendinama organizacijos politika
13. Savo atlyginimu ir darbo krūviu
14. Mano darbe suteikiamomis karjeros galimybėmis
15. Suteikta laisve priimti sprendimus
16. Galimybe išmėginti savus būdus darbui (užduočiai) atlikti
17. Darbo sąlygomis
18. Tuo, kaip mano bendradarbiai sutaria tarpusavyje
19. Pagyrimu, kurį gaunu už gerai atliktą darbą
20. Darbe kylančiu pasiekimo jausmu (jausmu, kad atlieku gerą darbą)
Kaip motyvuotas(a) esu šiuo darbo aspektu?
Labai nepatenkinta(-s)Nepatenkinta(-s)N (sunku nuspręsti)Patenkinta(-s)Labai patenkinta(-s)
1. Jaučiu asmeninį pasitenkinimą darbu kai atlieku darbą gerai
2. Pradedu apie save galvoti blogiau kai darbą atlieku prasčiau
3. Jaučiu asmeninį pasididžiavimą kai darbą atlieku geriausiai kaip galiu
4. Jaučiuosi nelaimingas kai mano atliekamas darbas neatitinka mano darbo standartų
5. Aš norėčiau žvelgti į nuveiktus darbą ir žinoti, kad darbą atlikau gerai
6. Aš stengiuosi pagalvoti kaip galėčiau darbą atlikti dar geriau