Usergyte.venclovaite
Vieša
Pranešti

Pardavimo darbuotojų veiklos ypatumus AB “Lietuvos radijo ir televizijos centre”

Gerb. Respondentai,

esu Šiaulių valstybinės kolegijos Informacijos valdymo ištęstinių studijų  3 kurso studentė Gytė Venclovaitė. Tyrimo tikslas: Atskleisti darbuotojų veiklos ypatumus AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras”  numatant tobulinimo galimybes. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti tik kursiniame darbe.

Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką.

1. Jūsu lytis:
2. Jūsu amžius:
3. Šioje įmoneje Jūs dirbate:
4. Jūsu šsilavinimas:
5. Įvertinkite teiginius apie pasitenkinimą darbu nuo 1 iki 5, kur: (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – abejoju, 4 – nesutinku, 5 – visiškai nesutinku ).
1. visiškai sutinku2. sutinku3. abejoju4. nesutinku5. visiškai nesutinku
.Man įdomu ir patinka tai ką aš dirbu
Savo darbe turiu pakankamai laisvės ir lanstumo
Mano darbas atitinka mano lūkesčius ir ambicijas
Įmonėje matau daug asmeninio tobulėjimo ir karjieros galimybių
Mano darbo krūvis yra normalus
Konflikai įmonėje sprendžiami greitai
Savo darbe jaučiuosi saugus
6. Įvertinkite teiginius apie įsipareigojimą įmonei nuo 1 iki 5, kur: (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – abejoju, 4 – nesutinku, 5 – visiškai nesutinku ).
1. visiškai sutinku2. sutinku3. abejoju4. nesutinku5. visiškai nesutinku
Esu emociškai prisirišęs prie organizacijos
Aš jaučiuosi svarbiu organizacijos nariu
Mano karjiera susyjusi tik su šia organizacija
Įmonėje jaučiuosi saugus (-i) dėl atlyginimo, soc. garantijų ir kt.
Esu prisirišęs (-usi) prie darbo vietos
Didžiuojuos dirbdamas (-a) šioje organizacijoje
7. Įvertinkite teiginius apie orientaciją į klientą nuo 1 iki 5, kur: (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – abejoju, 4 – nesutinku, 5 – visiškai nesutinku ).
1. visiškai sutinku2. sutinku3. abejoju4. nesutinku5. visiškai nesutinku
Nesvarbu, kaip jaučiuosi, aš visada, atiduodu visą save kiekvienam klientui, kurį aptarnauju
Aptarnaudama (-as) klientus, stengiuosi tai atlikti geriau nei iš manęs yra reikalaujama.
Aš turiu idėjų, kaip galėčiau geriau aptarnauti klientą
Dirbdama(s), aš įdedu daug pastangų, stengdamasi(s) patenkinti kliento poreikius
Aš visuomet stengiuosi kuo geriau aptarnauti klientą
8. Įvertinkite teiginius, kurie apibūdina darbuotojo įsipareigojimo įmonei veiksnius nuo 1 iki 5, kur: (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – abejoju, 4 – nesutinku, 5 – visiškai nesutinku ).
1. visiškai sutinku2. sutinku3. abejoju4. nesutinku5. visiškai nesutinku
Esu patenkintas/-a savo darbo vieta
Aš aiškiai žinau savo pareigas
Šalies ekonominė situacija yra gera
Man patinka dirbti didelėje įmonėje
Kolektyve vyrauja teigiama atmosfera
9. Įvertinkite teiginius, kurie apibūdina išorinius darbuotojo pasitenkinimo darbu veiksnius nuo 1 iki 5, kur: (1 – visiškai sutinku, 2 – sutinku, 3 – abejoju, 4 – nesutinku, 5 – visiškai nesutinku )
1. visiškai sutinku2. sutinku3. abejoju4. nesutinku5. visiškai nesutinku
Mane tenkina darbo sąlygos
Įmonėje galiu siekti karjeros
Mano santykiai su vadovu šilti ir draugiški
Mane tenkina gaunamas darbo užmokestis
Mane motyvuoja darbo pobūdis įmonėje
10. Įvertinkite šių prekybos sričių ir rūšių svarbą įmonėje nuo 1 iki 4, kur: (1 – labai svarbu, 2 – svarbu, 3 – nesvarbu, 4 – labai nesvarbu)
1. Labai svarbu2. Svarbu3. Nesvarbu4. Labai nesvarbu
Mažmeninė prekyba
Didmeninė prekyba
Prekybos renginiai
Užsienio prekyba