UserStoniskiubiblioteka
Results60
Vieša
Pranešti

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Maloniai prašome Jūsų skirti kelias minutes savo laiko atsakant į klausimus apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialą  bei jo veiklą.

Jūsų nuomonė, nuoširdūs atsakymai ir suteikta informacija yra ypač svarbi, siekiant kelti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę.

Anketinė apklausa yra anoniminė. Respondentų tapatybė nebus identifikuojama. Gauti duomenys pasitarnaus bibliotekos veiklos tobulinimui.

Dėkojame Jums.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:
Jūs esate:
Jūs esate:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Jūs esate:
Kaip dažnai lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale?
Kodėl Jūs lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale?
Ar dalyvaujate darbo kompiuteriu mokymuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir Stoniškių filiale?
Kuriose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo organizuojamose veiklose Jums labiausiai patinka dalyvauti (jei dalyvaujate) arba kuriose labiausiai norėtumėte dalyvauti (jei nedalyvaujate)?
Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo teikiamų paslaugų įvairovė?
Kaip vertinate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo bibliotekininkės kompetenciją ir aptarnavimo kokybę, Jums apsilankius bibliotekoje?
Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo darbo laikas?
Ar Jus tenkina fizinė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo patalpų aplinka?
Ar Jus tenkina elektroniniai įrenginiai, kuriais tenka naudotis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale (kompiuteriai ir kt. įrenginiai)?
Kokios rūšies knygų pasigendate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale?
Jeigu pasirinkote grožinės literatūros, kokio žanro pasigendate?
Ar Jums pakanka Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale gaunamų periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)?
Kokių vaikams skirtų užsiėmimų bei renginių Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale galėtų būti organizuojama daugiau?
Ko pasigendate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale?
Ar Jus tenkina informacijos sklaida apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje ir Stoniškių filiale vykstančius ir vyksiančius renginius, parodas, naujas paslaugas ir veiklas?
Kokiu būdu Jūs sužinote apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale vyksiančius renginius, organizuojamas parodas ir kt. veiklas?
Kokiu būdu Jums būtų patogiausiai gauti informaciją apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale vyksiančius renginius ar kitą bibliotekoje organizuojamą veiklą?
Ar rekomenduotumėte Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialą kaip kokybiškas paslaugas teikiančią įstaigą?
Ar lankysitės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filiale ateityje?
Kokių pasiūlymų ar pastabų turėtumėte organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo veiklą?