Usertadas11112
Vieša
Pranešti

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Natkiškių filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Natkiškių filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Mielieji  prašome skirti bent porą minučių ir atsakyti į kelis klausimus apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios  bibliotekos Natkiškių filialą bei jos veiklą.

 

Jūsų nuomonė, nuoširdūs atsakymai ir suteikta informacija yra ypač svarbi, siekiant kelti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę.

 

Anketinė apklausa yra anoniminė. Respondentų tapatybė nebus identifikuojama. Gauti duomenys pasitarnaus bibliotekos veiklos tobulinimui.

Jūsų amžius:
Jūs esate:
Jūs esate:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Ar esate registruotas Natkiškių filialo bibliotekos lankytojas?
Kaip dažnai lankotės Natkiškių filialo bibliotekoje?
Kodėl Jūs lankotės Natkiškių filialo bibliotekoje?
*Jei pasirinkote „nesilankau“, parašykite priežastį
Kiek laiko praleidžiate Natkiškių filialo bibliotekoje??
Kokiomis elektroninėmis Natkiškių filialo paslaugomis naudojatės?
Ar dalyvaujate darbo kompiuteriu mokymuose Natkiškių filialo bibliotekoje?
Kuriose Natkiškių filialo bibliotekos organizuojamose veiklose Jums labiausiai patinka dalyvauti (jei dalyvaujate) arba kuriose labiausiai norėtumėte dalyvauti (jei nedalyvaujate)?
Ar Jus tenkina Natkiškių filialo bibliotekos teikiamų paslaugų įvairovė?
Kaip vertinate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Natkiškių filialo bibliotekininkės kompetenciją ir jų aptarnavimo kokybę, Jums apsilankius bibliotekoje?
Ar Jus Natkiškių filialo bibliotekos darbo laikas?
Ar Jus tenkina fizinė Natkiškių filialo bibliotekos patalpų aplinka?
Ar Jus tenkina elektroniniai įrenginiai, kuriais tenka naudotis Natkiškių filialo bibliotekoje (kompiuteriai ir kt. įrenginiai)?
Kokios rūšies knygų pasigendate Natkiškių filialo bibliotekoje?
Jeigu pasirinkote grožinės literatūros, kokio žanro pasigendate?
Ar Jums pakanka Natkiškių filialo bibliotekoje gaunamų periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)?
Kokių vaikams skirtų užsiėmimų bei renginių Natkiškių filialo bibliotekoje galėtų būti organizuojama daugiau?
Ko pasigendate Natkiškių filialo bibliotekoje?
Ar Jus tenkina informacijos sklaida apie Natkiškių filialo bibliotekoje vykstančius ir vyksiančius renginius, parodas, naujas paslaugas ir veiklas?
Kokiu būdu Jūs sužinote apie Natkiškių filialo bibliotekoje vyksiančius renginius, organizuojamas parodas ir kt. veiklas?
Kokiu būdu Jums būtų patogiausiai gauti informaciją apie Natkiškių filialo bibliotekoje vyksiančius renginius ar kitą bibliotekoje organizuojamas veiklas?
Ar rekomenduotumėte Natkiškių filialo biblioteką kaip kokybiškas paslaugas teikiančią įstaigą?
Ar lankysitės Natkiškių filialo bibliotekoje ateityje?
Kokių pasiūlymų ar pastabų turėtumėte organizuojant Natkiškių filialo bibliotekos veiklą?