UserLumpenubiblioteka1
Results99
Vieša
Pranešti

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo lankytojų ir potencialių lankytojų nuomonės apklausa

Maloniai prašome Jūsų skirti kelias minutes savo laiko atsakant į klausimus apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo veiklą.

Jūsų nuomonė, nuoširdūs atsakymai ir suteikta informacija yra ypač svarbi, siekiant kelti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir plėsti jų įvairovę.

Anketinė apklausa yra anoniminė. Respondentų tapatybė nebus identifikuojama. Gauti duomenys pasitarnaus bibliotekos veiklos tobulinimui.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų amžius:
Jūs esate:
Jūs esate:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų gyvenamoji vieta:
Jūs esate:
Kaip dažnai lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale ?
Kodėl Jūs lankotės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale?
Kokiomis elektroninėmis paslaugomis naudojatės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale ?
Ar dalyvaujate darbo kompiuteriu mokymuose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale?
Kuriose Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale organizuojamose veiklose Jums labiausiai patinka dalyvauti (jei dalyvaujate) arba kuriose labiausiai norėtumėte dalyvauti (jei nedalyvaujate)?
Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale teikiamų paslaugų įvairovė?
Kaip vertinate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo bibliotekininkės kompetenciją ir jų aptarnavimo kokybę, Jums apsilankius bibliotekoje?
Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo darbo laikas?
Ar Jus tenkina fizinė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo patalpų aplinka?
Ar Jus tenkina elektroniniai įrenginiai, kuriais tenka naudotis Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale (kompiuteriai ir kt. įrenginiai)?
Kokios rūšies knygų pasigendate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale?
Jeigu pasirinkote grožinės literatūros, kokio žanro pasigendate?
Ar Jums pakanka Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekos Lumpėnų filiale gaunamų periodinių leidinių (laikraščių, žurnalų)?
Kokių vaikams skirtų užsiėmimų bei renginių Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale galėtų būti organizuojama daugiau?
Ko pasigendate Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale?
Ar Jus tenkina Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale eksponuojamų meno parodų pasiūla?
Ar Jus tenkina informacijos sklaida apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale vykstančius ir vyksiančius renginius, parodas, naujas paslaugas ir veiklas?
Kokiu būdu Jūs sužinote apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo vyksiančius renginius, organizuojamas parodas ir kt. veiklas?
Kokiu būdu Jums būtų patogiausiai gauti informaciją apie Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo vyksiančius renginius ar kitą bibliotekoje organizuojamą veiklą?
Ar rekomenduotumėte Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialą kaip kokybiškas paslaugas teikiančią įstaigą?
Ar lankysitės Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale ateityje?
Kokių pasiūlymų ar pastabų turėtumėte organizuojant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo veiklą?