UserJurate7
Results59
Vieša
Pranešti

Pacientu antikorupcinis ugdymas

Gerb. Respondente,

Aš esu Klaipėdos Universiteto Visuomenės sveikatos ugdymo programos II kurso Magistro studijų studentė. Maloniai kviečiu Jus dalyvauti anketinėje apklausoje. Jūsų išsakytos nuomonės padės išanalizuoti taikomą paciento antikorupcinį ugdymą sveikatos priežiūros įstaigose. Prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Anketa yra anoniminė, o atsakymai bus nagrinėjami tik tyrimo analizei atlikti. Anketą užpildyti truksite 10 – 15 min.

Ačiū už Jūsų atsakymus!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų lytis:
2. Jūsų amžius:
3. Jūsų gyvenama vieta:
4. Jūsų išsilavinimas:
Jūsų užsiėmimas:
6. Kaip dažnai lankotės sveikatos priežiūros įstaigose?
7. Kuriose sveikatos priežiūros įstaigose lankotės dažniausiai? (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)
Labai dažnaiDažnaiKartaisRetaiNesilankau
Respublikinės ligoninės/klinikos
Miesto ligoninės
Rajono ligoninės
Ambulatorijos ir medicinos punktai
Privačios gydymo įstaigos
Priklausomybės ligų centrai
Greitosios medicinos pagalbos stotis
Poliklinikos
8. Kuris iš šių teiginių Jūsų nuomone geriausiai apibūdina korupciją?
9. Koks yra Jūsų požiūris į korupciją sveikatos priežiūros įstaigose?
10. Kokią korupcijos formą esate pastebėję sveikatos priežiūros įstaigose? (galimi keli atsakymo variantai)
11. Kokią korupcijos formą teko patiems panaudoti sveikatos priežiūros įstaigoje? (galimi keli atsakymo variantai)
12. Jeigu teko pasinaudoti nors viena korupcijos forma sveikatos priežiūros įstaigoje, įvardinkite priežastis. (galimi keli atsakymo variantai)
13. Kas labiausiai nukenčia dėl korupcijos sveikatos priežiūros įstaigose?
14. Ar teko patirti spaudimą iš sveikatos priežiūros specialistų duoti „kyšį“?
15. Įvertinkite pagal reikšmingumą korupcijos pasireiškimo priežastis sveikatos priežiūros įstaigose.
Mažai reikšmingaVidutiniškai reikšmingaLabai reikšminga
Maži sveikatos priežiūros specialistų atlyginimai
Nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir neracionalus lėšų panaudojimas
Sveikatos priežiūros prieinamumo netolygumai
Visuomenės normos ir kultūrinės tradicijos
Asmeninės naudos siekimas ir gobšumas
Nepakankama kontrolė ir atsakomybė
16. . Įvertinkite kovos su korupcija sveikatos priežiūros sistemoje strategijų veiksmingumą. (kiekvienoje eilutėje pasirinkite po vieną atsakymo variantą)
Labai geraiGeraiVidutiniškaiBlogaiLabai blogai
Įgyvendinti veiksmingus antikorupcinius įstatymus
Gerinti finansų valdymą ir stiprinti audito teismų kompetenciją
Gerinti prieigą prie informacijos plačiajai visuomenei
Sugriežtinti vyriausybės atsakomybę
Siekti pažaboti galimybes pasisavinti pinigus per korupcinę veiklą
Didinti sveikatos priežiūros specialistų atlyginimus
Skatinti pacientų sąmoningumą antikorupcinio švietimo programomis
17. Ar teko susidurti su antikorupcinio švietimo formomis sveikatos priežiūros įstaigose? (galimi keli atsakymo variantai)
18. Kaip manote ar reikalinga paciento antikorupcinio sąmoningumo ugdymas?
19. Kokias priemones ar ugdymo formas rekomenduotumėte pacientų antikorupcinio sąmoningumui didinimui? (įrašyti)Privalomas
20. Ar dalyvautumėte pacientų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo programoje?