PAAUGLIŲ ŠOKIO MOKYMOSI MOTYVACIJOS VEIKSNIAI

19. Ar Tave tenkina Tavo darbo rezultatai, pasiekti šokio pamokoje ar būreliuose?(parašykite, kodėl pasirinkote vieną ar kitą atsakymą)

  1. Nes su mokytoja labai gerai sutardavau, viska labai gerai darydavo.
  2. Daug visko išmokau.