PAAUGLIŲ ŠOKIO MOKYMOSI MOTYVACIJOS VEIKSNIAI

9. Ar šokio pamokas ir būrelius lankote dabar?

  1. Nebeturiu galimybės grįžti namo...