Paauglių priklausančių subkultūroms dalyvavimas neformaliajame ugdyme

Tyrimas organizuojamas surinkti reikiamai informacijai apie paauglius priklausančius subkultūroms ir jų dalyvavimo neformaliajame ugdyme priežastis, kriterijus, iškylančias problemas dalyvaujant neformaliojo ugdymo veiklose.

Kokius būrelius lankote?
Nelankau