Paauglių priklausančių subkultūroms dalyvavimas neformaliajame ugdyme

Tyrimas organizuojamas surinkti reikiamai informacijai apie paauglius priklausančius subkultūroms ir jų dalyvavimo neformaliajame ugdyme priežastis, kriterijus, iškylančias problemas dalyvaujant neformaliojo ugdymo veiklose.

Kodėl lankote (ar nelankote) būrelius?
Lankydamas būrelį, kuriam laikui atsitrauki nuo rūpesčių.
Nes man įdomu
nes patinkaa
Noriu sužinot ką nors naujo
prasmingai išnaudoju laisvalaikį
Patinka šokti, gerai sekasi dalyvauti konkursuose
Nes man tai yra gyvenimo dalis
Smagu būti su kitais paaugliais, bendrauti, o kartu kažko išmokti
Man įdomu
Visada domėjausi šokiais, tai mano hobis
turiu laisvo laiko
Tobulėja mano gebėjimai, linksma ir įdomu
Įdomu
Nelankau,nes man sunku išsirinkti
Nes liepė tėvai
nes noriu