Usersandrapukin
Results205
Vieša
Pranešti

Organizacinės kultūros pažanga Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse

Gerb., respondente,

esu įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos studentas Simas. Atlieku tyrimą apie organizacinės kultūros pažangą Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse. Tyrimu norima išsiaiškinti kokios vertybės svarbios organizacijų darbuotojams, kaip jie vertina organizacinės kultūros elementus, tarpusavio santykius. Jūsų atsakymai į anketos klausimus yra svarbūs, nes jų dėka bus galima identifikuoti, kokie yra darbuotojų, dirbančių Lietuvos ar užsienio kapitalo įmonėse, ir tokių įmonių požiūrių skirtumai ir panašumai į organizacinės kultūros svarbą.

Tyrimo anketa yra anoniminė, todėl tikimasi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti objektyvius tyrimo rezultatus. Maloniai prašome pažymėti Jums tinkantį atsakymo variantą.

Atsakydami į klausimus Jūs užtruksite iki 10 min. Iš anksto dėkoju už Jūsų suteiktą naudingą informaciją ir bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis
Jūsų išsilavinimas
Jūsų amžius
Dirbate šioje organizacijoje
Organizacija, kurioje dirbate, yra
Teiginius įvertinkite pagal 5 balų skalę
1 – visiškai nesutinku2 – iš dalies nesutinku3 – nei sutinku, nei nesutinku4 – iš dalies sutinku5 – visiškai sutinku
Organizacija palankiai vertina iniciatyvas
Organizacijos vadovybė dalykus nori daryti tipišku, jau pasitvirtinusiu, būdu, be naujovių
Naujovės ir pasirengimas rizikuoti būtų skatinamas ir apdovanojamas
Organizacija nelinkusi priimti naujoves bei rizikuoti
Darbuotojams organizacijos tikslai yra aiškūs
Organizacijoje trūksta aiškių tikslų ir prioritetų
Organizacijoje kiekvienas skyrius dirba savarankiškai
Organizacijoje skyriai dirba suderintai
Organizacijoje vadovai dirba koordinuotai
Kilus problemai galiu kreiptis į vadovą pagalbos
Mano vadovas palaiko mano veiklą ir pastangas
Iškilus problemai galiu pasikliauti vadovo pagalba
Mano vadovas pasitiki manimi
Darbuotojams leidžiama savarankiškai dirbti bei patiems kontroliuoti savo darbą
Bendrovės ateitis ir sėkmė man labai rūpi
Mano tikslai skiriasi nuo organizacijos tikslų
Aš darau viską ką galiu dėl organizacijos
Mano darbas netenkina manęs
Organizacijoje premijos skiriamos pagal darbo rezultatus
Mano nuomonė, mano gaunama premija atitinka mano darbo rezultatus
Premijos darbuotojams skiriamos pagal palaikomus tarpusavio santykius
Vadovai noriai išklauso darbuotojų nuomonę, nors ji ir skiriasi nuo vadovų nuomonės
Problemos sprendžiamos be konfliktų
Lengvai pasiekiamas bendras susitarimas, net ir sudėtingais klausimais
Iškilus problemai galiu pasikliauti kitų bendradarbių pagalba
Iškilus problemai, sunku susisiekti su vadovu