ORGANIZACIJOS PSICHOLOGIJA

Sužinoti organizacijos psichologų darbo našumą. Dėkojame jog paaukojote savo brangų laiką atsakydami į pateiktus klausimus.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar esate kada kreipiasis pagalbos pas psichologą?

Ar teko susidurti su kuriais nors iš šių psichologų?(galite pasirinkti kelis variantus)

Ar jų suteikta pagalba jums padėjo ir buvo veiksminga?

Ar jus dirbate?

Ar jūsų darbe darbuotojai motyvuojami dirbti?

Ar jūsų darbe vyksta apmokymai,seminarai?

Ką jaučiate, būdamas savo organizacijos nariu? (galite pasirinkti kelis variantus)?

Darbe iškilusias problemas sprendžiate:

Ar jūs sutariate su darbdaviu?

Ar jūs sutariate su kolegomis?

Ar jus tenkina jūsų darbe tvyranti atmosfera?

Ką Jums reiškia Jūsų organizacija?(galite pasirinkti kelis variantus)?

Ką organizacijos psichologas jūsų darbe galėtų atlikti?(galite pasirinkti kelis varijantus)

Ar jūsų manymu organizacijos psichologai gali padėti išspręsti darbe kilusias problemas?

Ar jūsų darbe kada dirbo organizacijos psichologas?

Jūsų lytis:

Jūsų amžius: