Userlmonika
Results0
Vieša
Pranešti

Organizacijos kultūros tyrimas

1. Kokiame šalies regione įsikūrusi organizacija?
2. Ar organizacija įsikūrusi darbuotojams patogioje( lengvai pasiekiamoje) vietoje?
3. Kokios spalvos dominuoja organizacijos simbolikoje?
4. Ar simbolyje yra pavaizduoti žemiau išvardinti elementai?
5. Kokio stiliaus baldai organizacijoje?
6. Ką akcentuoja organizacijos veiklos aprašas?
7. Kaip mieste (ar rajone) vietinių žmonių vertinamas rajonas, kuriame įsikūrusi organizacija?
8. Ar organizacijos vadovas padengia atvykimo į darbą ir išvykimo iš darbo išlaidas?
9. Ar visi darbuotojai turi panašias darbo ir poilsio sąlygas?
10. Koks pirmas įspūdis pamačius organizacijos darbuotojus?
11. Ar darbuotojai vienaip kalba, o iškilus konkrečiai situacijai, elgiasi kitaip (priešingai)?
12. Ar organizacijos vertybės deklaruojamos viešai?
13. Ar vertybių laikomasi kasdieniame darbe? Ar tik "mados" vaikymasis (dauguma organizacijų tai užrašo - reikia ir mums)?
14. Ar jūsų organizacijoje yra žmonių, kuriuos galima pavadinti herojais (lyderiais)?
15. Kokie simboliai vartojami organizacijoje?
16. Ar žinote, ką reiškia jūsų organizacijos ženklas?
17. Ar organizacijoje vartojama specifinė, tik tai organizacijai būdinga kalba?
18. Kaip žmonės reaguoja į specifinę kalbą? (Patinka? Nepatinka?)
19. Kaip organizacijoje žmonės bendrauja tarpusavyje?
20. Ar organizacijoje giedamas himnas?
21. Ar organizacijoje yra paaukštinimo, pripažinimo ritualų (padėka, akcijos, pareigos)?
22. Ar organizacijoje yra pasakojamos istorijos apie organizacijos įkūrimą?
23. Ar girdite (išklausote) neigiamus klientų pasisakymus apie organizacijos vadovą?
24. Ar girdite (išklausote) neigiamus klientų pasisakymus apie organizacijos darbuotojus?