Userbelzebubas
Vieša
Pranešti

Organizacijos įvaizdis

Ištirti organizacijos įvaizdžio svarbą šiandieninėje rinkoje.
Kokia Jūsų lytis?
Kokią dalį finansinių išteklių organizacija turėtų skirti savo įvaizdžio tobulinimui ?
Stipriausias veiksnys įtakojantis organizacijos įvaizdį
Kita, įrašykite
Ar rinktumėtės organizaciją kaip darbovietę, kurios reputacija visuomenėje - prasta?
Ar Lietuvos organizacijos skiria pakankamai dėmesio savo įvaizdžiui?
Ar paslaugų pardavimą skatina organizacijos įvaizdis visuomenėje?
Kuris yra svarbesnis įvaizdis visuomenėje?
Ar galima gerinti organizacijos įvaizdį pasikliaujant vien reklama?
Ar konfliktai tarp organizacijos darbuotojų gali įtakoti organizacijos įvaizdį ir/ar reputaciją?