UserTyrejasTyrinetojas
Results46
Vieša
Pranešti

Nuotolinis mokymas(is) karantino metu. Trečiasis karantinas, anketa STUDENTUI, 2022 m. gegužės-birželio mėn.

Laba diena, gerb. Studente. Prašome skirti laiko dalyvavimui anoniminėje anketinėje apklausoje. Apklausos tikslas - išsisiaiškinti aukštųjų mokyklų studentų patirtis apie nuotolinį mokymą(si) besitęsiančio karantino laikotarpiu. Gauti duomenys padės tobulinti nuotolinių studijų organizavimą. Svarbi kiekviena patirtis, leidžianti pamatyti plačiau ir giliau. 

Dėkojame už skirtą laiką.

Linkime sėkmingos pavasario sesijos. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite teiginius
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras studentų informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras dėstytojų informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniu būdu organizuojamos studijos patogesnės, prieinamesnės
Nuotolinės studijos padeda taupyti laiką
Nuotoliniu būdu organizuojamos studijos kokybiškesnės
Nuotoliniu būdu studijuoti sudėtingiau
Nuotoliniu būdu organizuotų studijų metu reikia ženkliai daugiau dirbti savarankiškai
Studijuojant nuotoliniu būdu daugiau išmokstama
Studijuojant nuotoliniu būdu nepavyksta atidėlioti savarankiškų darbų
Nuotoliniame mokymesi glaudesnis ryšys su dėstytoju
Studijuojant namuose gaunama daugiau informacijos iš aukštosios mokyklos administracijos
Studijuojant namuose geresnė komunikacija tarp grupės studentų
Besitęsianti pandemija, karantinas leido suvokti tiesioginio bendravimo privalumus
Besitęsianti pandemija, karantinas suartino studentus
Besitęsianti pandemija, karantinas suartino dėstytojus ir studentus
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai reikalauja geresnio pasirengimo
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai sudaro didesnes galimybes nesąžiningam studentų elgesiui
Nuotoliniu būdų organizuojami atsiskaitymai leidžia pasiekti aukštesnių rezultatų
Norėčiau ateityje studijuoti nuotoliniu būdų bent dalį studijų
Trečiojo karantino metu studentai ir dėstytojai yra labiau pasiruošę nuotolinėms studijoms nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu studentai ir dėstytojai yra labiau pasiruošę nuotolinėms studijoms nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinės studijos tapo kokybiškesnės nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinės studijos tapo kokybiškesnės nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu dėstytojai ir studentai mažiau stengiasi ir mažiau siekia tobulėti
Studijuojant nuotoliniu būdu jaučiu, kad aukštoji mokykla labiau manimi rūpinasi
Nuotolinėse paskaitose man labai svarbu, kad dėstytojas būtų įsijungęs vaizdo kamerą
Nuotolinėse paskaitose įjungęs vaizdo kamerą esu aktyvesnis, labiau įsitraukęs į užsiėmimą
Nesant gyvo kontakto su dėstytoju studijų kokybė nukenčia
Mokantis iš paskaitų vaizdo įrašų mokymosi kokybė nenukenčia
Yra dėstytojų, kuriems sekasi vesti užsiėmimus gyvai, tačiau nesiseka vesti užsiėmimų nuotoliniu būdu
Yra dėstytojų, kuriems vesti užsiėmimus nuotoliniu būdu sekasi geriau nei vedė gyvai
Nuotoliniu būdu studijuodamas aš netenku svarbių dalykų tokių kaip (įrašykite):
Kokia aukštosios mokyklos komunikacija jums leidžia suprasti, kad jūs esate universiteto bendruomenės dalis (įrašykite):
2021-2022 mokslo metais studijavau
Įvertinkite pasirengimą dalyvauti nuotolinėse studijose (nuo 0 - beviltiškai blogai iki 5 - puikiai)
Įvertinkite Jūsų ugdymo įstaigos pasirengimą organizuoti studijas nuotoliniu būdu
Įvertinkite dėstytojų pasirengimą organizuoti studijas nuotoliniu būdu
Įvertinkite savo pasirengimą studijuoti nuotoliniu būdu
Įvertinkite kolegų (studentų) pasirengimą dalyvauti studijose nuotoliniu būdu
Įvertinkite informacijos kiekį mokslo metų pradžioje
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su studijomis susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Įvertinkite informacijos kiekį trečiojo karantino metu
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su studijomis susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Pandemijos COVID-19 karantino laikotarpis man
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Galimybes tobulėti dovanojęs laikas
Galimybes studijuoti dovanojęs laikas
Galimybes bendrauti dovanojęs laikas
Galimybes pailsėti dovanojęs laikas
Galimybes užsidirbti dovanojęs laikas
Asmenybės žlugdymo laikotarpis
Veiklos paralyžiavimo laikotarpis
Bendravimą atėmęs laikotarpis
Baimę, įtampą ir nerimą atnešęs laikotarpis
Nesibaigiantis didžiulis studijų darbų kiekis
Karantino laikotarpiu atsiradusį laisvą laiką panaudojau
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Bendravimui virtualioje erdvėje
Bendravimui telefonu
Knygų skaitymui
Filmų žiūrėjimui
Rankdarbiams
Studijoms
Mokymuisi papildomų dalykų, nesusijusių su studijomis
Kultūrinėms programoms (spektakliams, parodoms, muziejams ir pan.) on line
Namų remontui
Namų tvarkymui
Maisto gamybai
Sportavimui
Grožio procedūroms
Pasivaikščiojimas
Poilsiui
Tinginiavimui
Darbui
Verslo kūrimui
Naujų projektų rengimui
Darbo paieškai
Daugiau laiko man neatsirado
Ką naujo / netikėto atradote, parodė, išmokė besitęsiantis COVID-19 karantino laikotarpis? Jūsų įžvalgos apie šį laikotarpį.
Koks komunikacijos vaidmuo COVID-19 pandemijos metu? Jūsų įžvalgos.
Įvertinkite (5–aiškiai išreikšta, ...1–beveik nepastebima)
1-beveik nepastebima2345-aiškiai išreikšta
Įvertinkite savo savarankiškumą
Įvertinkite savo norą būti tuo, ką studijuojate
Įvertinkite savo pasitenkinimą dabartinėmis studijomis
Įvertinkite savo indėlį į studijas: pastangas, darbą ir pan.
Įvertinkite savo pasididžiavimą universitetu, kuriame studijuojate
Išvardinkite 3 gero dėstytojo bruožus / savybes prioriteto svarba: 1 pasirinkimas - svarbiausias bruožas / savybė, 2 pasirinkimas - mažiau svarbus, 3 pasirinkimas - dar mažiau svarbus.
Jūsų lytis
Jūs studijuojate
Aukštosios mokyklos ir fakulteto pavadinimas, kuriame studijuojate
Studijuojama mokslo sritis
Šiuo metu Jūs studijuojate
Jūs studijuojate
Jūsų amžius