UserTyrejasTyrinetojas
Results47
Vieša
Pranešti

Nuotolinis mokymas(is) karantino metu. Trečiasis karantinas, 2022 m. gegužės-birželio mėn. Anketa DĖSTYTOJUI

Laba diena, gerb. Dėstytojau. Prašome skirti laiko dalyvavimui anoniminėje anketinėje apklausoje. Apklausos tikslas - išsisiaiškinti aukštųjų mokyklų dėstytojų patirtis apie nuotolinį mokymą(si) trečiojo karantino laikotarpiu. Gauti duomenys padės tobulinti nuotolinių studijų organizavimą. Svarbi kiekviena patirtis, leidžianti pamatyti plačiau ir giliau. 

Dėkojame už skirtą laiką.

Linkime lengvos pavasario sesijos. 

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Įvertinkite teiginius
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras studentų informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniam mokymuisi reikalingas geras dėstytojų informacinių technologijų raštingumas
Nuotoliniu būdu organizuojamos studijos patogesnės, prieinamesnės
Nuotolinės studijos padeda taupyti laiką
Nuotoliniu būdu organizuojamos studijos kokybiškesnės
Nuotoliniu būdu studentui studijuoti sudėtingiau
Dėstytojui sudėtingiau organizuoti ir įgyvendinti nuotolines studijas
Nuotoliniu būdu organizuotų studijų metu studentams reikia ženkliai daugiau dirbti savarankiškai
Studijuojant nuotoliniu būdu daugiau išmokstama
Studijuojant nuotoliniu būdu nepavyksta atidėlioti savarankiškų darbų
Nuotoliniame mokymesi glaudesnis dėstytojo ryšys su studentu
Dirbant namuose gaunama daugiau informacijos iš aukštosios mokyklos administracijos
Studijuojant namuose geresnė komunikacija tarp grupės studentų
Dirbant namuose geresnė komunikacija tarp dėstytojų
Pandemija, karantinas leido suvokti tiesioginio bendravimo privalumus
Pandemija, karantinas suartino studentus
Pandemija, karantinas suartino dėstytojus ir studentus
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai reikalauja geresnio pasirengimo
Nuotoliniu būdu organizuojami atsiskaitymai sudaro didesnes galimybes nesąžiningam studentų elgesiui
Nuotoliniu būdų organizuojami atsiskaitymai leidžia pasiekti aukštesnių rezultatų
Norėčiau ateityje savo darbe taikyti bent dalį nuotolinių studijų / nuotolinio darbo elementų
Trečiojo karantino metu studentai ir dėstytojai yra labiau pasiruošę nuotolinėms studijoms nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu studentai ir dėstytojai yra labiau pasiruošę nuotolinėms studijoms nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinės studijos tapo kokybiškesnės nei pirmojo karantino metu
Trečiojo karantino metu nuotolinės studijos tapo kokybiškesnės nei antrojo karantino metu
Trečiojo karantino metu dėstytojai ir studentai mažiau stengiasi ir mažiau siekia tobulėti
Dirbant nuotoliniu būdu jaučiu, kad aukštoji mokykla labiau manimi rūpinasi
Nuotolinėse paskaitose man labai svarbu, kad studentas būtų įsijungęs vaizdo kamerą
Nuotolinio darbo metu įsijungęs vaizdo kamerą esu aktyvesnis, labiau įsitraukęs
Nesant gyvo kontakto su studentu studijų kokybė nukenčia
Mokantis iš paskaitų vaizdo įrašų mokymosi kokybė nenukenčia
Man geriau sekasi vesti užsiėmimus gyvai nei nuotoliniu būdu
Man geriau sekasi vesti užsiėmimus tik nuotoliniu būdu nei hibridiniu būdu
Jau nebeliko jokio skirtumo, kokiu būdu vesti užsiėmimus
Nuotoliniu būdu studijuodami studentai netenka svarbių dalykų tokių kaip (įrašykite):
Kokia aukštosios mokyklos komunikacija jums leidžia suprasti, kad jūs esate universiteto bendruomenės dalis (įrašykite):
Įvertinkite pasirengimą dalyvauti nuotolinėse studijose (nuo 0 - beviltiškai blogai iki 5 - puikiai)
Įvertinkite Jūsų ugdymo įstaigos pasirengimą organizuoti nuotolines studijas
Įvertinkite studentų pasirengimą studijuoti nuotoliniu būdu
Įvertinkite savo pasirengimą įgyvendinti nuotolines studijas
Įvertinkite kolegų pasirengimą įgyventinti nuotolines studijas
Įvertinkite informacijos kiekį mokslo metų pradžioje
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su studijomis susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Įvertinkite informacijos kiekį trečiojo karantino metu
Per mažasOptimalusPer didelis
Man reikalingos informacijos kiekis
Man aktualios informacijos kiekis
Su studijomis susijusios informacijos kiekis
Su sveikata susijusios informacijos kiekis
Su savipagalba susijusios informacijos kiekis
Su savanoriškomis veiklomis susijusios informacijos kiekis
Su savišvieta susijusios informacijos kikekis
Pandemijos COVID-19 karantino laikotarpis man
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Galimybes tobulėti dovanojęs laikas
Galimybes studijuoti dovanojęs laikas
Galimybes bendrauti dovanojęs laikas
Galimybes pailsėti dovanojęs laikas
Galimybes užsidirbti dovanojęs laikas
Asmenybės žlugdymo laikotarpis
Veiklos paralyžiavimo laikotarpis
Bendravimą atėmęs laikotarpis
Baimę, įtampą ir nerimą atnešęs laikotarpis
Nesibaigiantis pagrindinio darbo kiekis
Karantino laikotarpiu atsiradusį laisvą laiką panaudoju
Tikriausia tiesaDaugiau tiesa, nei netiesaNei tiesa, nei netiesaDaugiau netiesa, nei tiesaVisiška netiesa
Bendravimui virtualioje erdvėje
Bendravimui telefonu
Knygų skaitymui
Filmų žiūrėjimui
Rankdarbiams
Mokslui (darbų analizei, pasirengimui tirti, tyrimams, straipsnių rašymui)
Mokymuisi papildomų dalykų, nesusijusių su darbu aukštojoje mokykloje
Kultūrinėms programoms (spektakliams, parodoms, muziejams ir pan.) on line
Namų remontui
Namų tvarkymui
Maisto gamybai
Sportavimui
Grožio procedūroms
Pasivaikščiojimas
Poilsiui
Tinginiavimui
Darbui
Verslo kūrimui
Naujų projektų rengimui
Darbo paieškai
Daugiau laisvo laiko neatsirado
Ką naujo / netikėto atradote, parodė, išmokė besitęsiantis COVID-19 karantino laikotarpis? Jūsų įžvalgos apie šį laikotarpį.
Koks komunikacijos vaidmuo COVID-19 pandemijos metu? Jūsų įžvalgos.
Įvertinkite (5–aiškiai išreikšta, ...1–beveik nepastebima)
1-beveik nepastebima2345-aiškiai išreikšta
Įvertinkite savo savarankiškumą
Įvertinkite savo norą būti dėstytoju ir ateityje
Įvertinkite savo pasitenkinimą dabartinėmis darbo sąlygomis
Įvertinkite savo indėlį į kokybiškas studijas: pastangas, darbą ir pan.
Įvertinkite savo pasididžiavimą aukštaja mokykla, kurioje dirbate
Išvardinkite 3 gero dėstytojo bruožus / savybes prioriteto svarba: 1 pasirinkimas - svarbiausias bruožas / savybė, 2 pasirinkimas - mažiau svarbus, 3 pasirinkimas - dar mažiau svarbus.
Išvardinkite 3 gero studento bruožus / savybes prioriteto svarba: 1 pasirinkimas - svarbiausias bruožas / savybė, 2 pasirinkimas - mažiau svarbus, 3 pasirinkimas - dar mažiau svarbus.
Jūsų lytis
Jūs dirbate
2021-2022 mokslo metais dėsčiau
Aukštosios mokyklos ir fakulteto pavadinimas, kuriame dirbate
Jūsų mokslo sritis
Jūsų amžius