Userjustekristaponyte
Results268
Vieša
Pranešti

Nuotolinio mokymo/si refleksija

Mieli mokiniai, šia anketa siekiame sužinoti:

1.      Gimnazijos mokinių nuomonę apie nuotolinio mokymo/si COVID-19 pandemijos

metu poveikį emocinei sveikatai, mokymosi pasiekimams.

2.      Išsiaiškinti nuotolinio mokymo/si organizavimo gimnazijoje kokybę pandemijos

metu, kad galėtume suteikti savalaikę mokymosi ir socialinę/emocinę pagalbą.

Anketa anoniminė. Dėkojame už bendradarbiavimą.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kurioje klasėje mokaisi?
Kaip vertini nuotolinį mokymą/si?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
Klasėje (kontaktiniu būdu) mokytis geriau nei nuotoliniu būdu
Mokantis nuotoliniu būdu visos užduotys pateikiamos suprantamai ir aiškiai
Mokantis nuotoliniu būdu, pateikiama teorinė informacija suprantama ir aiški
Nuotolinio mokymosi krūvis buvo man per didelis
Nuotolinio mokymo/si organizavimo kokybę gimnazijoje vertinu labai gerai
Kaip sekėsi mokytis, kokių problemų kilo?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
Trūko mokymosi motyvacijos
Nepasitikėjau savimi
Nemokėjau planuoti savo laiko/atidėliojau darbus
Netaikiau mokymosi refleksijos
Orientavausi tik į pažymį
Neturėjau/nekėliau mokymosi tikslų
Sunkiai orientavausi virtualiose mokymosi platformose
Prastas interneto ryšys
Trūko mokymosi priemonių
Trūko asmeninės erdvės mokymuisi
Įvertink, kokį poveikį turėjo nuotolinis mokymas/is.
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
Turėjo neigiamos įtakos mokymosi pasiekimams
Padėjo ugdyti savarankiškumą ir atsakomybę
Turėjo neigiamos įtakos emocinei savijautai
Pagerino skaitmeninio raštingumo įgūdžius
Turėjo neigiamos įtakos sveikatai
Prisidėjo prie geresnių santykių šeimoje
Pakeitė mano dienos režimą
Pritariu minčiai, kad gyvas bendravimas yra vertybė
Kokios pagalbos tau labiausiai reikėjo nuotolinio mokymosi metu?
Visiškai nesutinkuNesutinkuNežinauSutinkuVisiškai sutinku
Mokymosi pagalbos
Psichologinės pagalbos
Aprūpinimo mokymosi priemonėmis
Kurių dalykų mokymosi spragų turi daugiausiai po nuotolinio mokymosi?