UserMiliauske
Vieša
Pranešti

Nuotolinio darbo įtaka darbuotojų pasitenkinimui darbu viešajame sektoriuje

Laba diena Gerb. respondente,

Esu Kauno Technologijos universiteto studentė Jolanta Miliauskė, atlieku tyrimą kurio tikslas įvertinti nuotolinio darbo įtaką darbuotojų pasitenkinimui darbu viešajame sektoriuje. Kviečiu Jus dalyvauti tyrime bei užpildyti žemiau pateikiamą anketą. Anketa yra anoniminė, duomenys bus naudojami rengiant baigiamąjį magistro darbą.

Tyrime naudojama Likerto skalė (kuomet vertinimas atliekamas 6 balų sistemoje) arba pasirenkant tinkamiausią atsakymą.

 

1.Kiek darbo valandų dirbate nuotoliniu būdu per savaitę?
2. Kaip atliekate savo darbą?
I. Įvertinkite žemiau pateikiamus teiginius susijusius su nuotoliniu darbu
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
3. Dirbant nuotoliniu būdu atlieku užduotis, kurios nereikalauja bendradarbiauti su kolegomis
4. Dirbant nuotoliniu būdu man sudaromos geros sąlygos palaikyti aktyvią komunikaciją su kolegomis darbo klausimais
5. Dirbant nuotoliniu būdu man sudaromos geros darbo sąlygos (užtikrinamos techninės galimybės, parama, bendradarbiavimas ir pan.)
II. Įvertinkite žemiau pateikiamus teiginius apie jūsų darbą
Visiškai nesutinkuVidutiniškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVidutiniškai sutinkuVisiškai sutinku
1.Jaučiu, jog už savo darbą gaunu deramą atlyginimą.
2.Mano darbe iš tiesų yra per mažai paaukštinimo galimybių.
3.Mano tiesioginis vadovas pakankamai kompetentingai atlieka savo darbą.
4. Nesu patenkintas (-a) privilegijomis (tuo, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gaunu už savo darbą.
5.Kai gerai atlieku darbą, gaunu tinkamą įvertinimą (pripažinimą).
6.Daugybė taisyklių ir procedūrų apsunkina darbo atlikimą.
7.Man patinka žmonės, su kuriais dirbu.
8.Kartais jaučiu, jog mano darbas bereikšmis.
9.Komunikavimas (su darbu susijusios informacijos perteikimas) šioje organizacijoje yra veiksmingas (efektyvus).
10.Atlyginimai didėja pernelyg retai ir per mažai.
11.Tie, kurie gerai atlieka savo darbą, turi nemažą galimybę būti paaukštinti.
12.Mano tiesioginis vadovas nėra teisingas mano atžvilgiu.
13.Privilegijos (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), kurias gauname, yra tokios pat geros, kaip ir kitose organizacijose.
14.Nejaučiu, jog mano atliekamas darbas būtų vertinamas (pripažįstamas).
15.Biurokratizmas retai trukdo mano pastangoms gerai atlikti darbą.
16.Manau, jog dėl bendradarbių kompetencijos stokos, man tenka dirbti sunkiau.
17. Man patinka tai, kuo užsiimu savo darbe.
18.Man neaiškūs šios organizacijos tikslai.
19.Jaučiuosi neįvertintas (-a) savo organizacijos (darbdavių), kai pagalvoju apie savo atlyginimą.
20.Žmonės čia pasiekia tiek pat, kaip ir kitose organizacijose.
21.Mano tiesioginis vadovas per mažai domisi savo pavaldinių jausmais.
22.Privilegijos, kurias gauname (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), yra teisingos.
23.Čia dirbantieji gauna mažokai apdovanojimų (paskatinimų).
24.Aš turiu atlikti per daug darbų.
25.Man patinka mano bendradarbiai.
26.Dažnai jaučiu, kad nežinau kas vyksta organizacijos viduje.
27.Didžiuojuosi savo darbu.
28.Esu patenkintas (-a) savo algos pakėlimo galimybėmis.
29.Kai kurių privilegijų (tai, ką suteikia darbovietė šalia gaunamo atlyginimo), mes negauname, nors turėtume gauti.
30.Man patinka mano tiesioginis vadovas.
31.Mano darbe pernelyg daug kanceliarinio darbo (popierizmo).
32.Jaučiu, jog mano pastangos nėra deramai atlyginamos.
33.Esu patenkintas ( -a) savo paaukštinimo galimybėmis.
34.Mano darbe pernelyg daug konfliktų ir ginčų.
35.Mano darbas man yra malonus.
36.Darbo užduotys nėra pakankamai išaiškinamos.
Jūsų lytis:
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas: