Nuomonių apklausų naudojimas Lietuvoje

Su kokia apklausą vykdančia įmone dažniausiai dirbate?