NUOMONĖS FORMUOTOJŲ ĮTAKOS APGYVENDINIMO PASLAUGŲ PARDAVIMUI TYRIMAS

Gerbiami respondentai, prašyčiau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus, kurie padės išsiaiškinti nuomonės formuotojų svarbą. Tyrimą atlieka IV kurso Tarptautinės Teisės ir Verslo Aukštosios mokyklos studentė. Rengiu baigiamąjį bakalauro darbą.

Įvertinkite kiekvieną teiginį ir pažymėkite tą variantą, kuris atitinka Jūsų nuomonę. Gauti tyrimo metu rezultatai bus panaudoti apibendrintai baigiamajame darbe, rezultatai viešai nepublikuojami. Jūsų bendradarbiavimas, pildant šį klausimyną, yra labai svarbus!

Anketa yra anoniminė. Anketą užpildyti prireiks apie 3 minutes. Dėkoju už bendradarbiavimą ir Jūsų sugaištą laiką, linkiu sėkmės!

 

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar Jums turi įtakos nuomonės formuotojų nuomonė?

2. Kaip galvojate ar nuomonės formuotojų reklama turi įtakos apgyvendinimo paslaugų pardavimui ?

3. Kaip galvojate nuomonės formuotojų įtaka apgyvendinimo paslaugoms labiau mada ar nauda?

4. Ar Jums svarbi nuomonės formuotojų nuomonė soc.tinkluose?

5. Ar kada esate kada nors atsisakęs apgyvendinimo paslaugų dėl nuomonės formuotojo neigiamos nuomonės?

6. Kur skelbiama reklama apie apgyvendinimo paslaugas Jums yra aktuali?

7. Kaip galvojate ar nuomonės formuotojai yra tinkama rinkodaros priemonė?

8. Jūsų nuomone, ar nuomonės formuotojų įtakos apgyvendinimo paslaugos naudojamas tinklalapis yra pakankamai informatyvus?

9. Kaip galvojate ar reiktų nuomonės formuotojams mokėti už Jūsų siūlomas paslaugas skatinant apgyvendinimo paslaugų pardavimą?

10. Kaip Jūs manote, ar nuomonės formuotojų nuomonė yra lengvai randama ir prieinama visiems?

11. Įvertinkite, ar nuomonės formuotojų rinkodaros planas sukurtas tinkamai (paieškos sistema, internetinis puslapis, socialiniai tinklai ir kt.)?

12. Ar esate lojalus nuomonės formuotojų vartotojas? Įvertinkite balais.

13. Jūsų lytis:

14. Jūsų amžius: