UserRutamatonyte
Results4
Vieša
Pranešti

Nominantų teikimas- Geriausi būsto valdytojai

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kartu su Lietuvos Būtų ūkis, Būsto energijos ir taupymo agentūra bei bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asocijacija Būsto dienos proga organizuoja geriausių būsto valdytojų apdovanojimą. Maloniai prašome pateikti  kandidatą- būsto valdytoją  apdovanojimui. Kandidatais gali būti bendrijos pirmininkas, administratorius ar  jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantis asmuo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pažymėkite teikiamo apdovanojimui būsto valdytojo teisinę formą:
Įrašykite administratoriaus/bendrijos pavadinimą ar pagal jungtinę sutartį veikiančio asmens vardą, pavardę, bei kontaktinius duomenis:
Teikiamas apdovanojimui (pasirinkite vieną iš variantų):
Jei prieš tai buvusiame klausime pasirinkote "Kita", prašau įrašykite siūlomą formuluotę:
Pateikite trumpą pagrindimą, argumentaciją (įrodymus) kodėl siūlote šį kandidatą apdovanojimui:
Anketą užpildė (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys):