Nevyriausybinių organizacijų narių įgytų kompetencijų darbo rinkai tyrimas

Gerb. Respondente,

Jūsų atsakymai bus naudojami tyrimui, kuriuo siekiama išsiaiškinti NVO narių įgytų kompetencijų ir socialinių ryšių pritaikymą ieškant darbo ar įsidarbinus. Tyrimas padės atskleisti ryšį tarp priklausymo nevyriausybinėms organizacijoms ir įsidarbinimo galimybių.

Klausimynas yra anonimis, tad laukiu nuoširdžių Jūsų atsakymų ir iš anksto dėkoju.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūsų amžius

Ar priklausote/priklausėte nevyriausybinei organizacijai?

Kodėl nedalyvaujate nevyriausybinių organizacijų veiklose?

Ar ieškote darbo/dirbate?

Ar ieškant darbo bei įsidarbinus pravertė NVO įgyta patirtis ir kompetencijos?

Ar dalyvaujant NVO veiklose užmegzti kontaktai tiesiogiai padėjo rasti darbo vietą?

Kaip dažnai rodote asmeninę iniciatyvą prisidėti prie organizacijos veiklos?

Kaip NVO skatina Jūsų įsitraukimą į organizacijos veiklą?

Ar Jums būdingas pasitikėjimas organizacijos nariais ar kolegomis?

Ar Jūsų organizacijoje vertinamas pasitikėjimas vienas kitu?

Ar jūsų organizacijoje egzistuoja moralinės sankcijos pažeidusiems pasitikėjimą?

Ar esate linkęs dalintis turima informacija ir žiniomis?

Kaip vertinate jaunimo integraciją į Jūsų NVO?

Ar esate politiškai aktyvus/dalyvaujate rinkimuose?