UserRutaKaval
Vieša
Pranešti

NELAIMIŲ PREVENCIJA LIETUVOJE

Mūsų aplinką ir mus nuolat veikia įvarūs neigiami veiksniai. Šia apklausa norima sužinoti Jūsų nuomonę apie nelaimių prevenciją.

Pirmiausia, kad suvoktumėte vartojamą ekstremalių situacijų sąvoką, išvardinsiu ekstremalių situacijų priežasčių rūšys:

 • gamtinės - ryškūs klimatinių sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masinius miškų ir durpių gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba masines epidemijas.

 • techninės - įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrų, įvyksta sprogimų, patenka į aplinką cheminių ir radioaktyvių teršalų, griūva pastatai, įvyksta įvairių transporto rūšių avarijų, energetikos, magistralinių vamzdynų avarijų ir kitų ekstremalių įvykių, būdinga pramonės objektams ir komunikacijoms;

 • ekologinis - sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, hidrosferos būsenos pakitimai

 • socialinės - masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje

Dėkoju už atsakymus.

Ar buvote mokomi kaip elgtis ištikus ekstremalioms situacijoms?
Kokios Jūsų žinios, norint apsaugoti savo ar greta esančio žmogaus gyvybę iškilus pavojingoms situacijoms?
Ar manote, kad būtų naudinga, jeigu visi piliečiai būtų mokomi ir ruošiami apsaugoti gyvybę ekstremalios situacijos atveju?
Ar sutinkate, kad Lietuvoje reikalingas Ekstremalių situacijų prevencijos objektas, kuriame būtų supažindinama su sauga, ruošiama kaip išgyventi ištikus nelaimėms?
Ar apsilankytumėte objekte, kuriame būtų mokoma išvengti neigiamų patirčių katastrofų metu ar po jų bei supažindinama kokių tolimesnių veiksmų imtis ištikus nelaimei ?
Kurioje miesto dalyje turėtų iškilti toks objektas?
Jūsų lytis
Jūsų amžius