Usersmackers
Vieša
Pranešti

Neįgalių žmonių motyvacija mobilumui ir mobilumo įtaka nedarbui

Transportas ir su juo susijusi infrastruktūra iki dabar nėra galutinai pritaikyti tiems visuomenės atstovams, kurių mobilumas yra ribotas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiai nuskriaustųjų, įskaitant neįgaliuosius, užimtumo skirtumams.

Autonominiai automobiliai galėtų užtikrinti neįgaliųjų darbingumą, nes jais žmonės, turintys judėjimo negalią, galėtų būti transportuojami į darbo vietą ir iš jos, ypač žinant kaip prastai neįgaliesiems pritaikytas viešasis transportas. Tokie veiksmai palengvintų neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką, mažintų bedarbių skaičių, išmokamas pašalpas, kompensacijas transportui, didintų įplaukas į valstybės biudžetą, formuotų pozityvesnį visuomenės požiūrį į neįgaliuosius asmenis ir mažintų jų socialinę atskirtį.

Šia apklausa siekiu ištirti kokia tikslinės grupės dalis būtų suinteresuota naudotis valstybės subsidijuojamais autonominiais automobiliais, jei šie būtų skirti žmones gabenti į darbo vietą ir iš jos, norint skatinti neįgaliųjų įsiliejimą į darbo rinką. 

Amžius
Lytis
Gyvenamoji vieta
Išsilavinimas
Ar turite negalią?
Kokia Jūsų negalia?
Darbingumo lygis procentais (arba specialieji poreikiai)
Jūs esate:
Darbo pobūdis:
Darbo patirtis:
Kas Jums yra darbas?
Kiek laiko ieškote darbo? (jeigu šiuo metu nedirbate)
Nurodykite nedarbo priežastis (jei šiuo metu nedirbate):
visiškai sutinkusutinkunežinaunesutinkuvisiškai nesutinku
nepakankamas išsilavinimas
siūlomas mažas atlyginimas
nepalankios darbo sąlygos
nepritaikyta darbo aplinka
nenoras dirbti
didelis atstumas iki darbo vietos
nepritaikytas viešasis transportas
asmeninio transporto neturėjimas
Koks darbas Jums būtų tinkamiausias?
Ar turite vairuotojo pažymėjimą?
Su kokiais pagrindiniais sunkumais susiduriatė dėl savo negalios?
Ar pritariate šiems teiginiams?
žmonėms su negalia yra sunku integruotis į visuomenę
žmonėms su negalia sunkku integruotis į darbo rinką
visuomenė yra abejinga žmonių su negalia atžvilgiu
valstybė skiria pakankamai resursų ir dėmesio žmonėms su negalia būdingų problemų sprendimui
Kokių priemonių būtų galima imtis žmogaus su fizine negalia gyvenimo kokybei gerinti?
Ar susiduriate su sunkumais stovėjimo aikštelėse?
Jei atsakėte taip, kokiais?
Kokias galimybes turite vykti į darbo vietą?
Ar žinote apie autonominius automobilius?
Kiek Jūsų pasirinkimą įtakoja fizinis atstumas tarp namų ir darbo vietos?
Ieškotis darbo
Dirbti
Ar būtumėt labiau linkęs dirbti, jei kasdien Jus iki darbo ir namo gabentų Jums pritaikytas autonominis automobilis?
Ar mieliau rinktumėtės autonominį automobilį vietoj kitų transporto rūšių?
Ar manote, kad autonominiai automobiliai bus saugesni už tradicinius?
Ar naudotumėtes autonominiais automobiliais?