mmile
Vieša
Pranešti

Neįgalaus jaunimo su fizine negalia integracija į darbo rinką

Laba diena! Esu Vilniaus Universiteto magistrantūros socialinio darbo studentė. Rašau magistrinį darbą tema „ Neįgalaus jaunimo su fizine negalia integracija į darbo rinką“. Tiriu jaunimo, turinčio negalią, požiūrį į darbą, darbo paieškos aktyvumą bei tarpininkavimo naudą integracijos laikotarpiu. Man labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl prašau nuoširdžiai atsakykite į pateiktus klausimus. Anketa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami tik šio socialinio tyrimo statistiniams duomenims. Iš anksto dėkoju už dalyvavimą ir už nuoširdžius atsakymus.
1. Jūsų lytisPrivalomas
2. Jūsų išsilavinimasPrivalomas
3. Negalia kurią turite?Privalomas
4. Koks Jūsų amžius?Privalomas
5. Ar šiuo metu dirbate?Privalomas
(jei atsakėte NE, pereikite prie klausimo nr.7)
6. Kokį darbą dirbate?
(galite nurodyti daugiau atsakymų)
7. Pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymą, atspindintį Jūsų nuomonę. Nuo 1 iki 10 įvertinkite jauno žmogaus su negalia galimybę isidarbinti?Privalomas
1- labai sunku; 10- lengva 5sidarbinti
8. Jūsų nuomone, kiek svarbu valstybei, kad aš būčiau dirbantis?Privalomas
1- labai svarbu; 10- visai nesvarbu
9. Atsiradus galimybei dirbi, verčiau renkatės darbą ar socialines išmokas?Privalomas
10. Jūsų nuomone, kokios yra neįsidarbinimo priežastys?Privalomas
11. Ar žinote apie valstybės teikiamas lengvatas darbdaviams, įdarbinantiems negalią turinčius asmenis?Privalomas
12. Are sate bandę ieškotis darbo?Privalomas
(jei atsakėte ne, pereikite prie 15kl.)
13. Kokiais būdais ieškojotės darbo?Privalomas
14.Kiek kartų esate bandę ieškotis darbo?Privalomas
15. Kaip jūs vertinate savo galimybes įsidarbinti /siekti karjeros ?Privalomas
1- labai gerai; 10- labai blogai
16. Ar esate registravęsi ar naudojotės darbo biržos paslaugomis?Privalomas
(jei atsakėte ne, pereikite prie kl nr. 19)
Įvertinkite savo pasitenkinimą dabar gaunamomis paslaugomis darbo biržoje ?Privalomas
(1- mažai patenkintas, 10- visiškai patenkintas)
12345678910
a. Informacijos prieinamumas
b. Veiklos organizavimas
c. Darbuotojų kompetencija
d. Gaunami rezultatai
18. Ar norėtumėte, kad darbo biržoje būtų prieinamos šių specialistų paslaugos?Privalomas
taipnenežinau
a. socialinio darbuotojo
b. psichologo
c. teisininko
d. tarpininko
19. Kiek, Jūsų nuomone, kompetetinga specialisto pagalba padeda integruotis jaunam neįgaliam asmeniui į darbo rinką ?Privalomas
1- nepadeda; 10- padeda
23. Kas dar, Jūsų nuomone, pagerintų darbo biržos teikiamų paslaugų kokybę?Privalomas
24.Ar Jums pakanka informacijos apie vykdomas programas, skirtas integruotis į darbo rinką?Privalomas
25. Įvertinkite, kiek Jūms būtų reikalingos tarpininko paslaugos siekiant įsidarbinti?Privalomas
nuo a iki k yra tarpininkavimo kryptys
taipnenežinau
b. Profesinis informavimas
a. Nukreipimas ikiprofesiniam rengimui
c. Profesinis orientavimas
d. Profesinis konsultavimas
e. Motyvacijos darbui stiprinimas
f. Individualus darbas su bendradarbiais ir darbdaviais
g. Tarpininkavimas “stiprinant” neįgaliųjų praktinius įgūdžius
h. Neįgaliųjų bendrųjų gebėjimų ugdymas
i. Asistavimas
j. Psichologinis palaikymas
k. Teigiamų asmens savybių, padedančių įsitvirtinti darbe, akcentavimas
25. Ar Jums asmeniškai vykdomi projektai, skatinantys neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, padėjo integruotis?Privalomas
taipne
a. Gavote informacijos apie numatomas programas
b. Programoje dirbantys tarpininkai padejo surasti darbą
c. Jus tenkina darbo pobūdis, siūlomas programose
d. Mokymai atitinka situaciją darbo rinkoje
e. Tarpininkai dalyvauja visame įsidarbinimo procese
26. Kiek Jūs asmeniškai sutinkate su teiginiaisPrivalomas
labai sutinkuiš dalies sutinkunei sutinku, nei nesutinkuvisai nesutinku
a. Verčiau pasinaudosiu gaunamomis socialinėmis išmokomis, nei eisiu dirbti.
b. Jei tik atsirastų tinkamas darbas, nieko negalvojęs, imčiausi jo.
c. Nėra motyvacijos integruotis į darbo rinką
d. Kuo didesnė negalia, tuo sunkiau integruotis į darbo rinką.
e. Vykdoma valstybės politika skatina integruotis į darbo rinką
f. Esu nusivylęs darbo pasiūla
g. Esu patenkintas tarpininkų darbu
27. Jūsų nuomone, kurios iš čia išvardintų priemonių labiausiai padėtų integruotis į darbo rinkąPrivalomas