Usermokausi
Vieša
Pranešti

Neformalių grupių bei subkultūrų įtaka paauglių ugdymo procesui mokykloje

Tai yra baigiamojo darbo pedagogikos studijose klausimynas, tema "Neformalių grupių bei subkultūrų įtaka paauglių ugdymo procesui mokykloje"
Jūsų amžius metais:
Jūs gyvenate:
Ar subkultūros ir neformalios grupės Lietuvoje yra labai populiarios tarp paauglių?
Jūsų išsilavinimas:
Ar Jūs priklausote kokiai nors subkultūrai? Jei taip, tai kokiai (įrašykite)?
Mano pažįstamų rate daugiausia žmonių yra:
Ar Lietuvoje esančios subkultūros skiriasi nuo analogų kitose šalyse?
Populiariausia subkultūra, mano manymu, Lietuvoje:
Kai kuriems žmonėms sunku rasti bendrą kalbą su subkultūrų atstovais, nes:
Labiausiai įtakojanti paauglių elgesį subkultūra yra:
Pedagogai dažniau neranda bendros kalbos su subkultūrų atstovais?
Subkultūros ypač neigiamai veikia paauglius, nes:
Paaugliai priklausantys subkultūrai mokosi blogiau nei nepriklausantys?
Subkultūrų įtaka kenkia paauglių ugdymo procesui mokykloje, nes:
Ar tėvai turėtų drausti savo paaugliams vaikams būti subkultūros dalimi?
Iš subkultūrų išaugama?
Mano nuomonė apie subkultūrų atstovus mūsų gyvenime: