Naujo nario anketa

Pildo norintieji prisijungti prie Patirties ekspertų klubo

50+ Welcome/Laukiami

Kodėl norite prisijungti prie Patirties ekspertų klubo?
Galimybė mokytis, tobulėti, susipažinti su įdomiais žmonėmis, sutikti bendraminčiú. Manau, kad ir mano turima patirtis aplinkosaugoje būtú naudinga klubo nariams,
Noriu dalintis sukaupta profesine patirtimi, mokytis,bendrauti,daryti gerus darbus kartu su aktyvia, optimistiška ir žingeidžia bendruomeneis