UserKristinaPaiciene
Results0
Vieša
Pranešti

MVK2020_2

Studentų rudens semestro grįžtamasis ryšys 

1. Studijų programą, kurioje studijuoju, pasirinkau remiantis šiais kriterijais:Privalomas
2. Ar pasirinkta studijų programa atitinka Jūsų lūkesčiusPrivalomas
3. Iš studijuotų dalykų vertingiausia buvo:Privalomas
4. Manau, kad studijos yra: a) Modernios ir šiuolaikiškos.Privalomas
5. Manau, kad studijos yra: b) Informatyvios ir aktualiosPrivalomas
6. Manau, kad studijos yra: c) Stiprios praktine prasmePrivalomas
7. Manau, kad studijos yra: d) Stiprios teorine prasmePrivalomas
8. Dalykai (moduliai) studijų programoje I semestre, kurie, mano manymu, buvo vertingiausi:Privalomas
9. Dalykai (moduliai) studijų programoje I semestre, kurių turinį mano manymu reikėtų koreguoti:Privalomas
10. Nurodykite dalykus, kurių apimtį (kreditais) programoje Jūsų manymų reikėtų didinti ir kodėl.Privalomas
11. Nurodykite dalykus, kurių apimtį (kreditais) programoje Jūsų manymu reikėtų mažinti ir kodėl.
12. Kokių specialių žinių trūkumą jaučiate studijuodami?
13. Ar studijuotų dalykų metodinė medžiaga patalpinta Moodle aplinkoje?Privalomas
14. Ar dėstytojai pateikia pakankamai metodinių priemonių savarankiškam darbui (rekomenduojama, pateikiama medžiaga ir/ar papildomi informacijos šaltiniai studijoms)?Privalomas
15. Ar taikomas studijų rezultatų vertinimas yra aiškus ir suprantamas?Privalomas
16. Ar fakulteto, katedros darbuotojai visada suteikia reikalingą pagalbą?Privalomas
17. Ar studijų dalykų paskaitų, pratybų ir konsultacijų tvarkaraščiai sudaryti racionaliai?Privalomas