UserSvetlana
Vieša
Pranešti

MS Excel 2003 kurso paramos tyrimo įrankis

Tobulėjant informacinėms komunikacinėms technologijoms, besimokančiajam sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu, tai yra: besimokantysis gali pats pasirinkti vietą, laiką ir tempą. Šios anketos tikslas - išsiaiškinti, kokia parama Jums reikalinga studijuojant kursą "MS Excel 2003" nuotoliniu būdu. Maloniai prašyčiau atsakyti į šios anketos klausimus pažymint Jūsų nuomonę atitinkančius atsakymų variantus. Dėkoju už atsakymus
Pic
Aš gyvenu:
Mano amžius:
Kompiuterį su interneto ryšiu:
Galimybių naudotis internetu turiu:
Mano užimtumas:
Studijuoti nuotoliniu būdu:
Mano išsilavinimas:
Naudotis MS Excel 2003 moku:
Mano anglų kalbos žinios yra:
Studijuodama(as) šį kursą siekiu:
Šį kursą studijuoju nuotoliniu būdu, nes:
Naują medžiagą man lengviau įsisavinti:
Studijuojant nuotoliniu būdu aš pageidaučiau, kad būtų sudarytos sąlygos:
Pageidaučiau, kad man dėstytojo / kuratoriaus parama būtų teikiama šiais būdais:
Pasirinkau studijuoti šį kursą, nes:
Siūlyčiau ir pageidaučiau: