Motyvacijos trūkumas mokykloje

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Jūs esate ✪

Jūsų amžius ✪

Jūs mokotės ✪

Ar susiduriate su motyvacijos problemomis mokykloje?  ✪

Kas, jūsų nuomone, turi įtakos jūsų motyvacijai? ✪

Kuriuo pamokos metu Jūsų motyvacija mokytis yra mažiausia? ✪

Kurie iš šių mokytojo bruožų negatyviai veikia Jūsų motyvaciją? ✪

Mokytojas Jums negaili kritikos, garsiai prieš visus bendraklasius komentuoja jūsų darbą. Jūs: ✪

Ar pamokų pradžia anksti ryte turi įtakos Jūsų motyvacijai? (8am) ✪

Ar pamokų skaičiaus sumažinimas ir perkėlimas jų į šeštadienį turėtų teigiamą įtaką Jūsų motyvacijai mokytis? ✪

Ar užsiimate užklasine veikla? (lankote būrelius) ✪

Jeigu nelankote, kodėl?

Kas Jūsų nuomone turėtų būti suinteresuoti mokinių motyvavimu? ✪

Kas Jus motyvuotų mokytis? ✪

Ar manote, kad mokinių motyvacijos stygis mokytis yra problema, kurią butinai reikia spręsti? ✪