Mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais

Esu Aida Adiklienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Formaliosios švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studentė.  Savo magistro darbe tiriu mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais. Šiuo metu atlieku mokytojų apklausą ir kviečiu Jus joje sudalyvauti.

Apklausos metu surinkti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro darbe, jie nebus skelbiami viešai. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas.  

Iš anksto dėkoju Jums už dalyvavimą apklausoje.

4. Nurodykite kokiu metodu Jūs esate vertinamas?
Pamokų stebėjimas ir aptarimas, individualūs pokalbiai. Mokykloje mokytojai tarpusavyje nėra nei lyginami, nei reitinguojami (bent jau mes apie tai nežinome).