UserAdikliene
Vieša
Pranešti

Mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais

Esu Aida Adiklienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Formaliosios švietimo lyderystės magistrantūros programos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete studentė.  Savo magistro darbe tiriu mokytojų veiklos vertinimo įtaka mokytojų motyvacijai ir bendradarbiavimui su kitais mokytojais. Šiuo metu atlieku mokytojų apklausą ir kviečiu Jus joje sudalyvauti.

Apklausos metu surinkti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro darbe, jie nebus skelbiami viešai. Jūsų anonimiškumas yra garantuojamas.  

Iš anksto dėkoju Jums už dalyvavimą apklausoje.

Pagal baigiamųjų darbų reikalavimus, Jūsų IP adresas bus žinomas tyrimą atliekančiam studentui, jo darbo vadovui ir kitiems universiteto atstovams: programos direktoriui, kvalifikacinės gynimo komisijos nariams, etikos komisijos nariams. IP adresai bus saugomi slaptažodžiu apsaugotame kompiuteryje. Kiti asmeniniai duomenys, tokie kaip Jūsų fizinė buvimo vieta, nėra renkami aktyviais veiksmais. Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su duomenų apsauga prieš arba po dalyvavimo tyrime, prašome susisiekti su tyrimą atliekančiu studentu [email protected] arba [email protected] Aš perskaičiau aukščiau pateiktą informaciją ir duodu sutikimą rinkti mano asmeninius duomenis aukščiau nurodytais tikslais.
Atsakykite į žemiau pateiktus klausimus, pasirinkdami geriausią Jūsų mokykloje atspindintį atsakymo variantą. 1. Ar Jūsų darbo pasiekimai mokykloje yra bent kartą per metus kaip nors formaliai (dokumentuojant) vertinami?
2. Ar galite nurodyti kas atlieka Jūsų vertinimą (nurodykite visus tinkamus atsakymus) ?
3. Mano vertinimo kriterijai su manimi aptarti ir man yra žinomi ir suprantami?
4. Nurodykite kokiu metodu Jūs esate vertinamas?
Pažymėkite, kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais. 5. Mano paskutinis darbo įvertinimas padėjo man geriau suprasti savo pareigas.
6. Mano paskutinio darbo įvertinimo metu buvo atkreiptas dėmesys į mano gerai atliktus darbus.
7. Mano paskutinis darbo įvertinimas pablogino santykius su mano vadovu.
8. Mano paskutinis darbo įvertinimas būtų buvęs geresnis, jeigu mane būtų vertines ne tik vadovas, bet ir kolegos ar kiti vertintojai
9. Aš jaučiuosi patenkinta(-as) savo darbo įvertinimu.
10. Jaučiu, kad mano darbas buvo įvertintas neteisingai.
11. Mano darbo vertinimas padėjo man suprasti kaip man savo darbą atlikti geriau.
Nurodykite, kiek sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais. Dirbate šiame darbe, nes:12. Aš mėgaujuosi savo darbu.
13. Mano darbas man teikia džiaugsmo.
14. Dėl malonių momentų, kuriuos darbas man atneša.
15. Renkuosi šį darbą, nes jis leidžia man pasiekti gyvenimo tikslus.
16. Nes mano darbas patenkina mano karjeros planus.
17. Nes mano darbas atitinka mano vertybes.
18. Nes aš turiu būti geriausias šiame darbe, turiu būti „nugalėtojas“.
19. Nes mano darbas yra mano gyvenimas ir aš nenoriu klysti.
20. Nes mano reputacija priklauso nuo mano darbo.
21. Nes mano darbas suteikia man tam tikrą pragyvenimo lygį.
22. Nes šis darbas leidžia man užsidirbti daug pinigų.
23. Dirbu šitą darbą dėl atlyginimo.
24. Aš padedu savo tiesioginiam vadovui pabaigti jo darbus.
25. Aš noriai padedu savo vadovui, kai jį užklumpa sunkumai.
26. Aš atsiprašau savo vadovo, kai darbe padarau klaidą.
27. Aš stengiuosi tiek malonias, tiek nemalonias užduotis pasiskirstyti/pasidalinti su savo tiesioginiu vadovu (skyriaus vedėju, pavaduotoju ugdymui ar kitu tiesioginiu vadovu)
28. Mes su vadovu turime susitarimus ir aš jų laikausi.
29. Mano vadovas padeda man pabaigti mano darbus.
30. Jei mane užklumpa sunkumai, mano tiesioginis vadovas man noriai padeda.
31. Mano vadovas manęs atsiprašo, jei jis padaro klaidą.
32. Mano vadovas tiek malonias, tiek nemalonias užduotis pasiskirsto/pasidalina su manimi.
33. Mes su vadovu turime susitarimų ir jis jų laikosi.
34. Aš padedu bendradarbiams pabaigti jų darbus.
35. Aš noriai padedu bendradarbiams, kai jiems kyla problemos.
36. Aš atsiprašau savo bendradarbių kai padarau klaidą.
37. Aš su savo bendradarbiais stengiuosi paskirstyti tiek malonias, tiek nemalonias užduotis.
38. Mes su bendradarbiais turime susitarimų ir aš jų laikausi.
39. Mano bendradarbiai padeda man pabaigti mano darbus.
40. Mano bendradarbiai man noriai padeda, kai man kyla problemos.
41. Kai mano bendradarbiai suklysta, jie manęs atsiprašo.
42. Mano bendradarbiai stengiasi su manimi pasiskirstyti tiek malonias, tiek nemalonias užduotis po lygiai.
43. Mes su bendradarbiais turime susitarimų ir bendradarbiai jų laikosi.
44. Aš vykdau įsipareigojimus, nurodytus mano pareigybės aprašyme.
45. Aš vykdau visas oficialias pareigas, susijusias su mano darbu.
46. Esu patenkintas savo darbo rezultatais.
47. Aš padedu tam, kuris labai užsiėmęs.
48. Aš padedu atlikti užduotis kitiems, kurie serga ar negali atvykti į darbą.
49. Norint atlikti užduotis, man reikia bendradarbių pagalbos.
50. Kad galėčiau gerai atlikti savo darbą, esu priklausomas nuo savo bendradarbių.
51. Kad atlikčiau savo darbą, turiu dirbti su kitais mūsų komandos nariais.
52. Jūsų lytis :
53. Jūsų pedagoginis darbo stažas:
54. Dėstomas dalykas:
55. Mokykla kurioje Jūs šiuo metu dirbate yra:
56. Jūsų darbovietė yra:
Dėkoju, kad užpildėte klausimyną.