Usermokytoja15
Results10
Vieša
Pranešti

Mokytojoms Pirmokų adaptacijos mokykloje ypatumai

Gerb. mokytojas,

Vilniaus kolegijos, pedagogikos fakulteto, edukologijos katedros baigiamojo kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – atskleisti pirmokų adaptacijos mokykloje ypatumus ir reikalingą tėvų pagalbą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė. Apklausa – anoniminė (nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės). Surinkti duomenys bus naudojami pateikiant mokslinius apibendrinimus bei rekomendacijas, kurios padės palengvinti pirmokų adaptaciją mokykloje.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų pedagoginis darbo stažas
2. Jūsų lytis
3. Jūsų pedagoginė kvalifikacinė kategorija
4. Kokie veiksniai lemia, kad pirmokai pasirengę eiti į mokyklą?
NiekadaL. retaiRetaiKartaisDažnaiL. dažnai Visada
Vaiko fizinė sveikata ir gerovė
Socialinė kompetencija
Emocinis brandumas
Požiūris į mokymąsi
Kalbos ir pažinimo raida
Bendravimo įgūdžiai
5. Ar šeima padeda pirmokui pasiruošti mokyklai?
6. Į ką dažniausiai atkreipiamas dėmesys, kad vaikas yra pasiruošęs lankyti mokyklą?
7. Kas yra terminas „adaptacija“?
TaipIš daliesNe
Prisitaikymo procesas
Procesas, apimantis organizmo pritaikymą prie išorinės aplinkos pokyčių
Prisitaikymas prie socialinių sąlygų
Aplinkos pasikeitimą ir susiję su aplinkos ir individo santykiais
Aktyvus individo prisitaikymas prie sąlygų socialinėje ir psichologinėje aplinkoje
8. Kokio sunkumo adaptacija dažniausiai pasitaiko?
9. Kiek dažniausiai laiko trunka mokyklinė adaptacija?
10. Nuo ko priklauso adaptacijos mokykloje trukmė, eiga ir ypatumai?
11. Kokius dažniausius fizinius ir emocinius sunkumus patiria pirmokai adaptacijos metu?
12. Kokius dažniausius socialinius sunkumus patiria pirmokai adaptacijos metu?
13. Nuo ko priklauso pirmokų elgesys adaptacijos metu?
14. Kaip dažniausiai pasireiškia adaptacijos sunkumai?
15. Kas padeda spręsti pirmokų adaptacijos problemas?
16. Ar vėliau pastebėjote, kad pirmokai sėkmingai adaptavosi prie mokyklos gyvenimo? (Galima pasirinkti kelis atsakymus)
17. Kokį auklėjimo būdą dažniausiai naudoja tėvai?
18. Kokius dažniausius elgesio ir emocinius sunkumus patiria mokiniai?
19. Su kokiomis dažniausiomis problemomis susiduria tėvai? (galimi pasirinkti kelis atsakymus)
20. Kokiu dažniausiai būdu bendraujate su tėvais?