Mokymosi stilių skirstymo tyrimas

 

Laba diena, esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto I kurso studentės. Atliekame mokslinį tiriamąjį darbą “Mokymosi stilių skirstymo tyrimas”. Jo esmė – ištirti, koks mokymosi stilius populiariausias tarp jaunų žmonių. Anketa anonimiška. Dėkojame už sugaištą laiką.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar esate girdėję apie apie mokymosi stilių įvairovę?

Iš kur sužinojote apie mokymosi stilius?

Norėdami sužinoti žinias ar sporto naujienas renkatės radiją ir televiziją, bet ne laikraštį.

Kai naudojatės kompiuteriu, ar jums naudingi įvairūs paveikslėliai, piktogramos, spalviniai žymėjimai, pabraukimai?

Skaitant literaturą, puikiai prisimenate, kuriame puslapyje ar jo dalyje yra paveikslėlis, diagram ar schema.

Atėję į parduotuvę mėgstate vienas ramiai apžiūrinėti prekes.

Kalbate gestikuliuodamas.

Atlikdami užduotis niūniuojate, kalbatės su savimi?

Pažymėkite vieną savybę, labiausiai tinkančią Jums:

Jaučiate poreikį konkuruoti su kitais studentais dėl edukacinio atlyginimo: geresnio įvertinimo, dėstytojo dėmesio ar pan.:

Nejaučiate poreikio mokytis daugiau nei reikalaujama:

Stengetės iš studijų išgauti visa, kas įmanoma ir dalyvauti visur, kur reikia:

Manote, kad daugiausiai išmokti galima dalijantis idėjomis ir vienijant sugebėjimus:

Nesidomite tradiciškai suprantamu mokymųsi (paskaitose):

Mokotės tai, kas Jums atrodo svarbu ir tvirtai pasitikite savo gebėjimais:

Kodėl žinoti savo mokymosi stilių yra naudinga?

Jūsų lytis:

Jūsų amžius: