Moksleivių tyrimas

Gerbiamieji mokiniai, Jūsų atsakymai padės sužinoti kokią įtaką socialinė aplinka daro paauglių vertybinių orientacijų formavimuisi. Tyrimą atlieka Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentė. Rezultatai padės išsiaiškinti vertybinių orientacijų struktūrą bei socialinės aplinkos jai poveikį. Prašau atsakyti į pateiktus klausimus ir pasirinktą atsakymą (-us) pažymėti (X). Anonimiškumas garantuojamas.
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar turi namie atskirą kambarį?

Kokį išsilavinimą turi Tavo tėvai?

Šeimos statusas?

Jūsų lytis?