Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje.

Gerb. respondente,

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentė, studijuojanti vaikystės pedagogiką. Rašau baigiamąjį darbą tema:"Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje". Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti su kokiomis problemomis susiduria mokytojai, ugdydami elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, kokius metodus jie naudoja ir kokių kompetencijų trūksta, dirbant su tokiais vaikais. Ši apklausa yra anoniminė. Visi gauti duomenys bus naudojami tik šio baigiamojo darbo tikslams. Atsakykite į klausimą pasirinkdami tinkamą vieną ar kelis išvardintus variantus. Klausimuose, kuriuose reikia įrašyti atsakymą, jį rašykite į tuščią eilutę.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

12. Jūsų kvalifikacija
Ekspertė
Mokytoja
Pedagogė
mokytoja
mokytojas
Mokytoja
Socialinis pedagogas metodininkas
mokytojas
pedagoge
mokytojas
vyr.pradinių klasių mokytoja
Mokytojas
vyr. pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
9
Mokytoja
Vyr. mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
vyr. mokytoja metodininkė
vyr.mokytoja
vyr. mokytoja
vyr. pradinių klasių mokytoja. Metodininkė
pradinių klasių mok.
pradinių klasių mokytoja- metodininkė
pradinių klasių mokytoja
vyr.pradinių klasių mokytoja
Vyr. Mokytoja9
Mokytojas
Vyr. Mokytoja
Metodininko
Mokytojas
mokytoja - metodininkė
Vyresniojo mokytojo
Vyr. mokytoja
Vyr. Mokytoja
vyr. pradinių klasių mokytoja .
pradinių klasių mokytoja
metodininkas
mokytoja
Vyr. pradinių klasių mokytoja
pradinių klasių mokytoja
Vyr.pradinių klasių mokytoja
pradinių klasių mokytoja
Pradinio ugdymo mokytoja
Vyresn. mokytojas.
Vyresnioji mokytoja
METODININKAS
Mokytoja
Vyr. mokytoja
Metodininkas
Mokytoja metodininkė
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Vyr. Mokytoja
Vyresnioji mokytoja
Pradinių klasių mokytoja.
Vyr. mokytoja
Pradinių klasių mokytoja metodininkė