Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje.

Gerb. respondente,

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentė, studijuojanti vaikystės pedagogiką. Rašau baigiamąjį darbą tema:"Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje". Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti su kokiomis problemomis susiduria mokytojai, ugdydami elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, kokius metodus jie naudoja ir kokių kompetencijų trūksta, dirbant su tokiais vaikais. Ši apklausa yra anoniminė. Visi gauti duomenys bus naudojami tik šio baigiamojo darbo tikslams. Atsakykite į klausimą pasirinkdami tinkamą vieną ar kelis išvardintus variantus. Klausimuose, kuriuose reikia įrašyti atsakymą, jį rašykite į tuščią eilutę.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

3. Kokios svarbiausios problemos Jums iškyla, dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais?
Sunku kontroliuoti
mokslinio proceso sutrukdimas
Ar aš jam padedu
Įtraukimas į bendrą veiklą
Agresyvumas prieš kitus vaikus, kai būna atvėju jog gali nepastebėti
nera
.
trukdymas kitiems vaikams
Trūksta informacijos ir atgalinio ryšio iš tėvų
Blogi mokymosi rezultatai
savitrvardos trukumas
emociju valdymas
bėga iš pamokų, blaško vaikų dėmesį
Nesutarimas su tevais
sunku išlikti ramiam
Visada reikia akylai stebėti vaikus netik klasėje bet ir pertraukos metu... trūksta darbuotojų
vaikas visiškai nenori mokintis, ignoruoja visko, ko yra prašoma
Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas
Būtina pagalba mokytojo padėjėjo, spec. pedagogo, socialinio darbuotojo, kurie galėtų nukreipti vaiko elgesį reikiama linkme.
Tėvų bendradarbiavimo,
sunku bendrauti su tėvais.
vaikui sunku įsilieti į bendraamžių grupę. Greit supanikuoja. Sunku vaiką būna nuraminti.
žinių stoka
didžiausia problema ta, kad labai sunku vesti pamoką, išmuša iš ritmo, nukenčia klasės darbas.
žiniu stoka kaip elgtis su tokiais vaikais
trukdo vesti pamoką, trūksta mokytojo padėjėjo
trūksta specialistų
sunku bendrauti su šeima.
Sunku dirbti klasėje kitiems vaikams nebelieka dėmesio
Agresyvus jų elgesys, neįsitraukia į pamokos veiklas.
Mažai informacijos ir praktinių seminarų
Drausm4s problema, mokymosi sunkumai
Klasés valdymas
Trukdymas kitiems mokiniams
Pagalbos stoka.
Trukdoma dirbti kitiems vaikams.
Kas kartą mastai ką daryti, ir visada turi ieškot naujų būdų. Nėr pastovumo.
trūksta specialistų, bendradarbiavimo su tėvais
Tėvai niekaip nenori pripažinti, kad vaikui yra sutrikimas ir sunku vaikui suteikti pagalbą.
vaikas yra labai agresyvus, trukdo visos klasės darbą, visada jis išeina su mokytojo padėjėja, bet ji jo niekaip nenuramina. Problema ta, kad mūsų mokykloj begalo trūksta specialistų, nes tokiam vaikui reikia žmogaus, savo srities profesionalo.
kAntrybė
Sunku suvaldyti konfliktines situacijas, kai vaikui užeina pyktis, esu apspardoma, apspjaudoma, iškeikiama.O padėjėjos šiuo metu neturiu. Yra baisu.
Sunku dirbti su kitais vaikais, kadangi iš niekur vaikui užeina pyktis, pradeda rėkti, lakstyti, vaikai tuoj nukreipia dėmesį nuo daryto darbo. Sunku emociškai, o tėvams sakant kas ir kaip, nenori pripažinti, galvoja, kad aš kalta, nes nesusitvarkau. Sunku bendrauti ir bendradarbiauti su tokiais tėvais. Šita problema didžiausia.
tėvų nenoras pripažinti, kad jų vaikui reikia pagalbos.
Trukdo vesti pamoką, nukenčia kiti vaikai
Trūksta bendradarbiavimo su tėvais. Trūksta dar vieno pedagogo, kuris būtų šalia esant kritinėms situacijoms.
To nepripažįsta mokinio tėvai, sunku padėti vaikui
Svarbiausia problema, jog tėvai nebendradarbiauja dėl vaiko gerovės, neatsižvelgia į komentarus bei pasiūlymus.
Kaip skirti dėmesį vienam tokiam vaikui, kai šalia dar 20 vaikų.
Dalyvauja tik toje pamokoje kurioje idomu jam. Jei pamoka jam nebepatinka jis lenda po stalu, rėkia, dainuoja, trukdo kitiems vaikams. Jei jis nedominuoja žaidimų ar pamokų metu jis stengiasi tada trugdyti kitiems.
Sutelkti jo dėmesį į dėstomą dalyką ir nuraminti jam susijaudinus.
Nenori mokytis, bėga iš pamokų, trukdo pamoką, agresyvus
Neiškyla
Labai trūksta padėjėjų
Žinių stoka.
Mokytojo padėjėjo trūkumas
Kitų vaikų dėmesio blaškymas. Pagalba atliekant užduotis.
Savitvardos poreikis, emocijų įsižeminimo galimybės, konsultacijų su mokinio pagalbos specialistais.
Praktinių patarimų stoka - kaip padėti tokiam vaikui, kaip su juo dirbti.
Labai trukdo dirbti, susikaupti klasės draugams. Kartais nukenčia fiziškai.
Nuotaikų kaita, negatyvios emocijos