Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje.

Gerb. respondente,

Esu Klaipėdos universiteto, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto studentė, studijuojanti vaikystės pedagogiką. Rašau baigiamąjį darbą tema:"Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo optimizavimas pradinėje mokykloje". Atlieku tyrimą, kuriuo siekiu nustatyti su kokiomis problemomis susiduria mokytojai, ugdydami elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, kokius metodus jie naudoja ir kokių kompetencijų trūksta, dirbant su tokiais vaikais. Ši apklausa yra anoniminė. Visi gauti duomenys bus naudojami tik šio baigiamojo darbo tikslams. Atsakykite į klausimą pasirinkdami tinkamą vieną ar kelis išvardintus variantus. Klausimuose, kuriuose reikia įrašyti atsakymą, jį rašykite į tuščią eilutę.

Nuoširdžiai dėkoju už dalyvavimą apklausoje.

1. Kiek vaikų ugdote savo klasėje su elgesio ir emocijų sutrikimais?
.
3
2
1
5
1
2
3
1
įvairiai, nuo vieno iki triju
1
5
1
1
2
2
2
4
Du
1
2
1
2
1
4
2
1
3
1
1
1
3
1
1
4
5
4
2
1
2
2
2
2
2
3
3
4
1
2
2
1
0
5
1
2
1
3
3
4
1
3
1